onsdag 7. februar, nr 4 - 56. årgang
STUDVEST
-----
meny

om avisa annonsering arkivet siste kronikk kommentar apropos meiningar news leiar side 2 midten kultur nyhende fint bilde tips studvest 55 54 51 48

innspel

Hvorfor slites de ut?

Engasjerte forelesere sliter seg ut på timebetalingskontrakter. Samtidig har mange professorer nærmest livstidskontrakter. Er det rart at Universitetet ikke tiltrekker seg nye krefter?

Erik Martiniussen

Arbeidstilsynet har reagert kraftig etter at Studvest i forrige uke kunne fortelle om elendige arbeidsforhold ved universitetet.
– Dette er fullstendig uakseptabelt, uttalte inspektør Terje Øverhus til BA dagen etter Studvest sitt oppslag. Og det kan vi saktens være enig i.
Foreleserne på det nye ex.phil prosjektet hadde verken kontorplass, pc eller telefon. Mange måtte betale store beløp fra egen lomme for å kunne gjennomføre opplegget slik det ble krevd. Ingen av de ansatte hadde skikkelig arbeidskontrakt, men heller noe som lignet på en timebetalingskontrakt.
Den nye ex.philmodellen kan tjene som eksempel på hvordan
«reformer» i offentlig sektor ofte blir gjennomført. De vedtas på
toppen, og skyves nedover i systemet, uten at tilstrekkelig ressurser går samme vei. Ansvaret for den ambisiøse læringsmodellen ble skjøvet over på de 16 ansatte. Takket være disse lærernes engasjement for prosjektet ble ordningen en suksess. Universitetet kunne sole seg i glansen mens de ansatte var utslitte og overarbeidet.
Dette er ingen god måte å ta vare på sine ansatte. Universitetet har allerede problemer med å rekruttere dyktige pedagoger. Undervisnings-staben er i ferd med å bli gammel, trøtt og forferdelig kjedelig.

På mange institutter sitter de eldste professorene til det begynner å gro mose på dem. Samtidig banker ferdigutdannede amanuenser på døren, uten å slippe inn. Når professorene i tillegg skal prioritere sin tid til forskning, er det klart at de få nye kreftene får den største undervisningsbyrden.
Slik sliter man ut de foreleserne som har det største engasjement for studentene. Flere dyktige forelesere må sloss for fast stilling, selv om de i praksis står ansvarlig for hele det pedagogiske opplegget på faget de underviser i.
Universitetet må gjerne skylde på lave budsjetter og lave tilskudd fra det offentlige. Men det er ikke hele forklaringen på hvorfor ex.philprosjektet ble en hodepine for de ansatte. Universitetet har ansvar for å prioritere innenfor rammene de har fått tildelt. Men universitetet har også et ansvar for de ansattes
arbeidsforhold. Velger man å ansette 16 timelærere så må disse time lærerne få den lønnen og de arbeidsforhold som jobben krever. Så får UiB heller kutte på andre poster.
Ofte kan det virke som om ansatte ved skoler og universitet må godta mye mer enn ansatte i private bedrifter. De har et ansvar for at studentene får den undervisningen, og den oppfølgingen de fortjener.
I en slik situasjon er det ikke like lett for forelesere, som for universitetsledelsen å skylde på ressursmangel.
Til høsten er det bevilget to millioner til å utvide ex.philprosjektet, slik at det også vil dekke HF-studentene, og muligens SV-studentene. Dette er flertallet av studentene ved UiB. Ordningen i høst dekket Mat.nat og Jus, og kostet 800.000. Hvordan to millioner da skal være nok for å innføre ordningen på HF og SV forstår ikke vi.

 

tilbake


Studvest er ei avis av og for studentar ved Universitetet i Bergen.
Ansvarleg redaktør: Erik Martiniussen. Webansvarleg: Arne Beek.
Les også mer på siden om avisen.
Copyright Studvest 2000