Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
  Omtalar
  Notisar
  Baksida
  Sport
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Organisasjonsguiden


FJERNSYN. Også du kan komme på en tv nær deg. Bli med i Student-TV. FOTO: MARTE VIKE ARNESEN

 
STUDVEST FØLGER TEMAET:
NY STUDENT I BERGEN
Du husker ikke forelesingene eller pugging på lesesaler. Når du er ferdig som student er det moroa utenfor bøkene som sitter best. Vi gir deg en oversikt over hvor du kan få et liv utenom studiene.

Tekst: EIRIK MELING, CAMILLA KROGLI HANSEN og ØYVIND LEFDAL EIDSVIK

STUDENTMEDIER

Studvest er den største studentavisen av og for studenter i Bergen og skal dekke både høyskolene og Universitetet. Her jobber til enhver tid rundt 50 journalister, fotografer, annonseselgere og layoutmedarbeidere.

Studentradioen i Bergen er Bergens eldste nærradio og hadde sin første sending i 1982. De ønsker å være et alternativ til riksmediene og skal presentere lokal kultur, musikk og politikk. Rundt 100 medarbeidere gir deg hver dag programmer med navn som Levende Ord, Skumma Kultur, Jazzonen, Electrolux og Monitor. Hør gamle programmer og sjekk ut frekvenser på studentradioen.uib.no.

Bergen Student-TV (BSTV) har feiret toårsdag, og gleder bergensstudentene hver søndag kveld med et innblikk i egen hverdag. Visning først på Kvarteret klokka 22, så på TVNorges frekvenser. Se gamle sendinger og innslag og finn mer info på www.bstv.no.

AKA er et tverrfaglig forskningsmagasin for studenter og unge forskere. Det er også en mulighet for deg som er student eller stipendiat til å presentere ditt fagfelt utenfor lunsjrommet på instituttet, eller til å få greie på om det sitter en student et annet sted på universitetet og arbeider med det samme som du gjør, men med et annet faglig utgangspunkt. Hvert nummer har et tema. www.aka.uib.no

Atrium henvender seg til brede lesergrupper, men skal også publisere fagrelatert stoff knyttet til HF-fakultetet. Magasinet formidler studentkultur, og vil fremstå som en motvekt til mer kommersielle månedsmagasin. De vil være et samlingspunkt for folk som ønsker erfaring fra medievirksomhet. Det er rom for kreativ eksperimentering med form og innhold. www.hf.uib.no/andre/atrium/

Injuria inneholder både seriøse faglige artikler og rapporter fra jusstudentlivet på Dragefjellet. De skriver også om saker i nyhetsbildet ellers som er av juridisk interesse. www.juristforeningen.com/injuria/

Bulle (eller egentlig K7Bulletin) er i sin 40. årgang og jobber med å tale studentene ved NHH sin sak i en støyende mediehverdag. Avisen inneholder nyheter for NHH-studenter, noen faglige artikler, og noen mindre faglige artikler. www.nhhs.no/bulle

Kula Kula søker å reflektere noen av de faglige og sosiale aktivitetene som foregår ved sosialantropologisk institutt, samt presentere en del av studentenes etnografiske bredde.

Prosopopeia inneholder tekster av alle slag, hovedsaklig fra hovedfags- og masterstudenter på litteraturvitenskap: Artikler, essays, anmeldelser, debattinnlegg og skjønnlitterære bidrag. Søker å være et frittalende litterært tidsskrift, og tar derfor med glede imot tverrfaglige bidrag. Til nettutgaven er Prosopopeia spesielt interessert i «smale» tekster; utdrag fra hovedoppgaver, semesteroppgaver og liknende.

Replikk er et rom for tverrfaglig forskningsformidling og skrivepraksis knyttet til det samfunnsvitenskapelige- og historisk-filosofiske fakultet ved UiB. Formålet er først og fremst å gi hovedfagsstudenter fra disse fakultetene en felles arena. Det er et sted der studentene kan tenke høyt, et blad for refleksjon ut over det som foregår på de enkelte fags pauserom. www.uib.no/replikk/

HiBiscus er en felles avis for alle avdelingene ved Høgskolen. Fokuserer på sosiale arrangementer, nyheter ved Høgskolen, og studentliv generelt. www.hibiscus.no

QED er fakultetsavisen for Mat.nat. og søsterorganisasjonen til Bergen Realistforening. Selv om den er myntet på realister er avisen fullt leselig for de fleste som tar høyere utdannelse, selvfølgelig i den grad man er interessert i matematikk, fisk, kjemi, meteorologi, osv. Åpne redaksjonsmøter avholdes hver torsdag kl. 20 i øverste etasje i Allégaten 36. qed.uib.no

Samviten har i hvert nummer en temadel, der stoff blir tatt opp med en samfunnsvitenskapelig vinkling. Det presenteres også en del nyheter, der man prøver å få frem saker fra SV-fakultetet som ikke kommer frem i andre fora. www.student.uib.no/samviten/

Brodd er et alternativt magasin som tar for seg saker av politisk og sosial karakter, med en sosialistisk vinkling. www.bamse.as/brodd/

STUDENTDREVNE UTESTEDER

Det som en gang var et tilfluktsrom ble i 1968 bygget om til et kulturlokale for studentene. Hulen drives i dag som den gangen av omkring 80 idealistiske studenter som hver uke arrangerer konserter, spiller musikk og serverer øl slik at studentene kan kose seg.


SOMMER OG SOL. Når forelesningene har vært lange, kan en utepils være løsenet. Her fra sosiolgistudentenes utepils på Kvarteret. Fra venstre, Nina Krogstad, Andreas Røssevold, Carina Nilsen og Andreas Grimsæth. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Det Akademiske Kvarter er studentkulturhuset i Bergen. I februar 1995 ble huset offisielt åpnet av kronprins Haakon Magnus. Og nå er bygningene i Olav Kyrresgate igjen på tegnebrettet for videre utvidelser. Formålet med huset er å gi studenter ved Universitetet og høyskolene i Bergen et felles kulturtilbud. Med omtrent 1000 arrangementer, rundt 200 konserter årlig, omkring 400 frivillige medarbeidere i tillegg til en rekke eksterne drifts- og brukerorganisasjoner, er Kvarteret Norges mest aktive studenthus. Inne i huset finner du pub, kafé, konsertsal, teatersal samt andre mindre rom for kulturarrangementer. Det Akademiske Kvarter er med på tilretteleggingen og gjennomføringen av arrangementene.

De fire driftsorganisasjonene Bergen Realistforening (RF), Aktive Studenters Forening (ASF), Studentersamfunnet i Bergen og Studentteateret Immaturus er ansvarlige for det kulturelle tilbudet på Kvarteret:

ASF ble stiftet i 1940. De har først og fremst ansvaret for konsertene på fredagene.

RF ble stiftet i 1959 som en fakultetsforening ved mat-nat fakultetet ved UiB, men er nå åpen for alle. De har arrangement hver torsdag i Teglverket og Speilsalen, og tilbyr konserter, foredrag, bierstube og filmklubb.

Studentersamfunnet holder møter på Kvarteret hver tirsdag, onsdag og torsdag. Målsetningen er å gi studentene i Bergen et tverrfaglig tilbud ved å åpne for muligheten til å møte medstudenter fra andre fakulteter.

Studentteateret Immaturus driver med teater og teaterrelatert virksomhet. De ble opprettet i 1990 og har de siste tre årene hatt mer enn 100 aktive medlemmer.

ANDRE STUDENTFORENINGER

UgleZ er en studentgruppe, sosialt forum og møtested for homofile, lesbiske og bifile ved UiB og høyskolene i Bergen. De arrangerer møter og sosiale sammenkomster, vanligvis på Kvarteret. UgleZ har ulike funksjoner. Den viktigste er nok å være kontaktnettverk for deg som ikke har kommet «ut av skapet» eller som kanskje ikke er helt sikker på om du er homo- eller bifil ennå. www.uglez.uib.no.

Bergensstudentenes idrettslag, BSI, er en paraplyorganisasjon som tilbyr et stort, seriøst, variert og gunstig treningstilbud til studenter og ansatte ved UiB og høyskolene i Bergen. I BSI kan du velge mellom blant annet basket, rugby, seiling, dans, judo, fallskjerm, karate, volleyball, fotball, padling, håndball og friluftsliv. Les mer på www.bsi.no.

NHHS er studentforeningen på Norges Handelshøyskole (NHH). De arrangerer konserter, debatter og fester, festivaler og konferanser. Næringslivssymposiet trekker interesserte bedriftsledere fra hele landet til Bergen. Temaene spenner fra rent faglige økonomiske seminarer til etiske perspektiver ved næringslivets engasjement. NHHS har 21 underutvalg som driver med alt fra UKEN til eget student-tv og avis. UKEN arrangeres annethvert år. Neste gang er i 2006.

IDEELLE ORGANISASJONER

Følgende organisasjoner, og mange flere, har lokallag i Bergen: Amnesty, LAG-Bergen (Latinamerikagruppene), SAIH, Internasjonale sosialister, Rosso, Attac, Natur og ungdom.

STUDENTVELFERD OG -POLITIKK

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) sin hovedoppgave er å tilby velferdstilbud for studenter som skal supplere det offentlige tilbudet. Samskipnaden finansierers delvis gjennom semesteravgiften du betaler. SiB huser omtrent 3000 studenter, driver to idrettshaller og to trenings- og klatresenter, Karrieresenteret, 20 serveringssteder og 250 barnehageplasser for studenter, samt fagbokhandelen Studia. Studenter som er tilsluttet SiB har også rett til delvis refusjon av legeutgifter og gratis psykolog- og rådgivningstilbud.

Betaler du semesteravgiften ved følgende skoler kan du benytte deg av samskipnadens tilbud: Universitetet i Bergen (UiB), Norges Handelshøyskole (NHH), Høgskolen i Bergen (HiB), Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH), Bergen Arkitekt Skole (BAS) og Kunsthøgskolen i Bergen (KhiB).


HVORDAN STEMME? I studentdemokratiet kan din stemme bli hørt. Her fra landstinget til Norsk Studentunion, der Anders Kibsgård fra Sosialdemokratene i Bergen er en av de som representere, javisst, deg. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

STUDENTDEMOKRATIET

Ved alle skolene i Bergen har studentene egne organer for medvirkning og studentpolitikk.

Høgskolen i Bergen (HiB)

Studentparlamentet er det øverste studentorgan ved Høgskolen. Det har i underkant av 20 studentrepresentanter fra alle avdelinger og studiesteder ved skolen, valgt av studentene i november.

Høgskoleparlamentet arbeider med saker som angår høgskolestudentene generelt, både lokalt og nasjonalt. I tillegg til å hjelpe den enkelte student. Parlamentet har kontakt med Studentenes Landsforbund (StL), den nasjonale studentorganisasjonen som organiserer lokale studentdemokratier på høgskoler rundt om i landet.

Studentrepresentantene til styret ved Høgskolen blir valgt direkte av alle studentene ved valg over internett.


SOMMER OG SOL. Når forelesningene har vært lange, kan en utepils være løsenet. Her fra sosiolgistudentenes utepils på Kvarteret. Fra venstre, Nina Krogstad, Andreas Røssevold, Carina Nilsen og Andreas Grimsæth. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Norges Handelshøyskole (NHH)

Alle studenter ved Handelshøyskolen er medlem i NHHS, studentforeningen på NHH. Studentforeningens oppgave er å forvalte studentenes interesser i faglige og sosiale saker. Hvert semester er det valg i NHHS. Alle medlemmer kan stille til valg i de mange underutvalgene. I dagene før valget er det gjerne intens valgkamp. Studentene ved NHH er også med i NSU som har et eget lokallag ved skolen.

Universitetet i Bergen (UiB)

Studentene har et eget parlament som blir kalt Velferdstinget, Unionsmøtet eller Studentrådet alt etter hvilke saker som blir diskutert og hvem som har møterett. I Velferdstinget sitter også representanter fra Høgskolen og Handelshøyskolen, og det er her de bestemmer for eksempel hvor stor semesteravgiften skal være. Alt etter hvor mye velferdstilbud du får igjen.

Parlamentet har rundt 20 medlemmer som blir valgt for ett år av gangen. Det er valg hver høst og alle studentene ved UiB har stemmerett. Valgdeltakelsen pleier å ligge på i underkant av ti prosent. Representantene blir valgt fra lister som forskjellige politiske grupperinger ved Universitetet setter opp.

Parlamentet velger studentrepresentanter til blant annet styrene i Studentsamskipnaden og Universitetet. I tillegg bevilger parlamentet gjennom et eget kulturstyre, 900.000 kroner hvert år til kulturelle og sosiale tiltak for studentene i Bergen.

Alle studentene ved UiB er medlem av Norsk Studentunion (NSU), en interesseorganisasjon for studenter ved landets universiteter pluss et par høgskoler. NSU har et eget arbeidsutvalg ved UiB hvor det sitter fire studenter som jobber fulltid for studentene, men særlig fokus på velferd og utdanningspolitikk. Representantene blir valgt av parlamentet.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KULTURSAKER
SISTE NYHENDE