Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
  Omtalar
  Notisar
  Baksida
  Sport
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Refser Kvarteret for økonomirot


UENIGE I KRITIKKEN. Thomas Evensen (t.v.) og Stian Dahle mener at anklagene rettet mot Kvarteret bunner ut i misforståelser. FOTO: SKJALG BØHMER VOLD

 
DETTE ER SAKEN:
Det Akademiske Kvarter har i år mottatt 2,4 millioner kroner i støtte til diverse investeringer kroner av henholdsvis Universitetet i Bergen, Studentsamskipnaden, Bergen fylkeskommune og Bergen kommune.

På de første budsjettutkastene var ikke disse midlene tatt med i regnskapet.

På Kvarterets generalforsamling ble det stilt spørsmål om hvorfor støttebeløpet var unndratt budsjettet.

DET AKADEMISKE KVARTER
Har i dag fem driftsorganisasjoner (dorger): Bergen Realistforening, Aktive Studenters Forening, Studentersamfunnet i Bergen, Studentteateret Immaturus og Bergen Filmklubb.
En dorg er en studentorganisasjon knyttet til Kvarteret gjennom en særskilt avtale. Avtalen innebærer fordeler og forpliktelser; Studentorganisasjonen må garantere et fast kulturtilbud, men får økonomiske fordeler og førsterett på rom.
Kvarterets generalforsamling (GF) er kulturhusets høyeste organ og blir avholdt én gang hvert semester.
Blant sakene på GF er godkjenning av budsjett, endring av statutter og valg til Kvarterstyret.

STUDVEST FØLGER TEMAET:
KVARTERET
Rett før Kvarterets generalforsamling (GF) ble det kjent at 2,4 millioner kroner i støtte ikke var med i 2010-budsjettet. Flere stiller spørsmål ved prosessen.

Tekst: SONDRE ÅKERVIK og GURO HOLM BERGESEN

– Det ville vært villedende å vise frem et budsjett uten støttemidlene. Dette kunne skapt et feilaktig beslutningsgrunnlag for GF, og gitt konsekvenser på kort sikt, sier Eirik Tenfjord, medlem i Kvarterets økonomiske ressursgruppe (KØR).

Da KØR skulle lage et budsjett for det kommende året, endte de med et underskudd på 79 000 kroner, og måtte kutte i utgiftene. Ikke før i slutten av prosessen, rett før GF, kom det frem at de 2,4 millioner kroner merket støttebeløp ikke var ført inn i budsjettet.

KOMMUNIKASJONSSVIKT

Under Kvarterets GF 10. mai, ble det uttrykt misnøye med Kvarterstyret (KvaSt) sin håndtering av budsjettet for 2010.

På tross av at det ikke har foregått noe kriminelt, som det ble insinuert på GF, har blant annet mangel på kunnskap om støttebeløpet, ført til at flere av dorgene føler seg dårlig informert.

Gøran Thengs, leder for Aktive Studenters Forening (ASF), hevder han først ble opplyst om støttebeløpet via en e-post fra Dahle 3. mai i år, og på et møte dagen etter.

– Så vidt jeg vet har ikke beløpet blitt nevnt tidligere. Og vi har absolutt fulgt med. Dersom disse midlene har vært klare siden januar – hvorfor var de da ikke med i det reviderte budsjettet som ble sendt ut på høring og godkjent av KvaSt i april, spør Thengs.

– UPROFT OG MERKELIG

Kaia Tetlie, leder i Studentersamfunnet, er enig med Thengs.

– Opplysningene burde helt klart kommet frem tidligere. Det er uproft og merkelig av Kvarteret å si at støttebeløpet var «brukt» og dermed ikke vits i å ha på budsjettet, sier hun.

– Vi har informert om støttebeløpet på utallige møter og mailer, så hvis dorgene ikke har fått det med seg, må de ha sovet i timen, sier Stian Dahle, leder for Kvarteret.

– IKKE TILLITSBRUDD

Gøran Thengs synes det har vært mye synsing, og få konkrete opplysninger rundt den økonomiske situasjonen.

– Kommunikasjonen har ikke vært som den burde, og en økonomisk avtale mellom Kvarteret og oss har foreløpig strandet, blant annet fordi vi ikke har fått reelle tal å basere forhandlingene på, sier Thengs.

Administrativ leder for Kvarteret, Thomas Evensen, erkjenner at de burde lagt ved støttebeløpet i det første budsjettet.

– Vi tar kritikk på at endringene ikke ble gjort tidsnok, ettersom det førte til at rapporten kom sent ut, og det igjen førte til forvirring.

Stian Dahle synes ikke Kvarteret har begått noen form for tillitsbrudd overfor dorgene og KØR.

– Vi jobber fortsatt med å få i stand en økonomisk avtale med dorgene, men alt det andre har vi blitt enige om. Så selv om den økonomiske tilliten kanskje er negativ, så er det generelt et positivt forhold mellom dorgene og KvaSt, forteller Dahle.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KULTURSAKER
SISTE NYHENDE