Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
  Omtalar
  Notisar
  Baksida
  Sport
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Uenighet om skjenkelov


IKKE BESTE TILTAK. Synnøve Mjeldheim Skaar, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB), tror ikke endrede skjenketider endrer studentenes leggetider, og mener andre tiltak burde fått sterkere fokus i kampen mot volden. FOTO: IDA ANDERSEN

 
MER OM DENNE SAKEN:
– Volden økte ikke
SKJENKESAKEN
Alkoholloven tillater ikke skjenking av øl og vin mellom klokken 03.00 og 06.00, og ikke av brennevin mellom klokken 03.00 og 13.00.
Hver enkelt kommune kan selv bestemme skjenketidene innenfor disse rammene.
Bergen kommune har strammet inn skjenketiden til klokken 02.30.
Regjeringen vurderer nå å stramme inn skjenketidene nasjonalt slik at ingen får skjenke lenger enn til klokken 02.00.
I Bergen kommunes høringsuttalelse fra oktober 2009 til Regjeringens lovforslag kommer det fram at det har vært en svært stor økning i legemsbeskadigelser, men at antallet legemsfornærmelser er redusert. Det blir derimot bemerket at voldsstatistikken for Bergen kommune er «noe usikker på grunn av forholdene knyttet til politibemanningen siste halvår 2008».

STUDVEST FØLGER TEMAET:
UTELIV
Ifølge en artikkel i Aftenposten har voldsproblemene i Bergen økt etter at skjenketidene ble redusert i 2008. Likevel ønsker regjeringen å stramme inn mer.

Tekst: LISA MARIA BREISTEIN SØLVBERG og TORE FRIESTAD

I 2008 ble skjenketiden i Bergen innskrenket fra klokken 03.00 til 02.30 i et forsøk på å redusere voldsproblemene. Nå vurderes det om en skal korte ned skjenketiden med ytterligere en halvtime i hele Norge. De siste dagene har det vært mye diskusjon om dette lovforslaget, og det er stor uenighet om hvorvidt det er det beste tiltaket.

– Jeg synes det er en veldig dårlig idé med skjenkestopp klokken to, da vil alle komme ut i gatene samtidig, sier Lars Arnesen, daglig leder for Kvarteret.

– Har det vært en endring i voldsepisoder på Kvarteret etter at Bergen kommune strammet inn skjenketidene til kl. 02.30?

Det er vanskelig å uttale seg om det da Kvarteret holdt til på NG2 da forandringen skjedde. Dette er et mye mindre lokale, og det er vanskelig å sammenligne med Kvarteret. Vi har hatt voldsepisoder etter åpningen, men det har vi også hatt tidligere.

Arnesen tror ikke folk vil gå verken til byen eller hjem i seng tidligere selv om en reduserer skjenketidene mer, og mener ikke det er her løsningen på voldsproblemet ligger.

– Skjenkesteder er i dag godt regulert av norsk lov og lokale forskrifter, vi er pålagt å passe godt på våre gjester. Denne oppfølgningen finner man ikke på private fester. Sånn sett kan politikerne regulere voldsbruken bedre om folk holder seg lenger på skjenkestedene, enn på private vorspiel og nachspiel, sier Kvarteret-lederen.

Lederen mener en differensiering av skjenketider kan være et godt tiltak.

– ANDRE TILTAK VIKTIGERE

Synnøve Mjeldheim Skaar, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB), er enig med Arnesen i at skjenketider ikke er det beste tiltaket for å redusere voldsproblemene.

– Endrer en skjenketider vil ikke det si at en endrer leggetider. Jeg mener det er andre tiltak som er viktigere. Transportmulighetene burde bli bedre, da tenker jeg spesielt på nattbussene, mener Mjeldheim Skaar.

Hun mener i tillegg at kommunene burde få større råderett, og at tiltak som fungerer i svære bykommuner ikke kan overføres direkte til mindre landsbykommuner.

– Politiet i Bergen har erfaring med hvordan voldepisoder oppstår her, og burde derfor se mer på hvordan en best kan løse dette. Nærvær av politi vil også hindre slåssing, legger Mjeldheim Skaar til.

SP-UiB-lederen synes det viktigste er hva som er best for studentutestedene, som for eksempel Kvarteret og Hulen.

– Det er negativt for dem å stenge kl. 02.00, og det betyr at det også er negativt for studentene.

MOT DIFFERENSIERTE ÅPNINGSTIDER

Leder for Hulen, Solgunn Slåtto, er også skeptisk til å innskrenke skjenketidene.

– Det vil virke mot sin hensikt. Om en stenger tidligere vil en tvinge alle til å gå samtidig, men om en har lenger skjenketid vil det alltid være noen som går før, sier Slåtto.

– Hva tenker du om differensierte åpningstider?

– Forslaget er meningsløst, jeg forstår ikke poenget. Da vil det være noen få nattklubber som holder åpent lenge og der vil det bli store, konsentrerte folkemengder. Jo flere plasser som har åpent lenge, jo lettere er det å hindre voldsproblemer, mener Hulen-lederen.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KULTURSAKER
SISTE NYHENDE