Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
  Notiser
  News (in English)
  I gamle dagar
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Innstilt på under halvparten


Ikke alle var like fornøyde da Budsjettkomiteen i dag la fram sin innstilling til fordelingen av semesteravgift for 2014. For Velferdstinget innebar innstillingen store kutt.

Tekst: ELISE KRUSE

– Jeg er ikke overrasket over at vi ikke fikk støtte til en ny fulltidsstilling, men jeg er overrasket over hvor stort kuttet samlet ble, sier leder i Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Anna Gjertsen, etter at Budsjettkomiteen i ettermiddag la fram sin innstilling til fordelingen av neste års semesteravgift.

Velferdstinget hadde søkt om 674 500 kroner, men er kun innstilt på 315 000 kroner. Innstillingen er komiteens forslag til fordeling, og den endelige fordelingen vil bli avgjort, 16. november.

Ønsker likelønn

Komiteens innstilling innebærer en ny fordeling av honorar- og lønnsutgiftene. Den nye fordelingen er begrunnet i ønsket om likelønn, slik at det ikke skal være dyrere å frikjøpe enkelte studener fremfor andre. I 2011 valgte Velferdstinget å øke lønnen til sin egen leder, men ikke til andre frikjøpte studenter. Den nye innstillingen innebærer nå en lønnsnedgang på 75 000 kroner for VT-lederen.

I sin søknad hadde Velferdstinget blant annet bedt om ekstra midler til å opprette en fulltidshonorert nestlederstilling slik at VT-AU skulle få to fulltidsstillinger, i stedet for dagens ene. Budsjettkomiteen konkluderte i sin innstilling med at det i denne omgang ikke er midler til å opprette et nytt fulltidsverv.

– Den fulltidsstillingen som finnes i dag, har ikke vart særlig lenge. Derfor mener vi denne ordningen bør prøves ut litt lenger, før man eventuelt oppretter et nytt fulltidsverv, forsvarer leder i budsjettkomiteen, Marte H. Stabbetorp, seg etter møtet.

– Må ta NSO med i beregningen

Stabbetorp og resten av komiteen mener at man bør se den delen av semesteravgiften som Budsjettkomiteen baserer sin innstilling på, og delen som i dag går til Norsk studentorganisasjon (NSO) under ett. Per dags dato er det nemlig slik at 30 av de 430 kronene som bergensstudentene betaler i semesteravgift går til NSO.

Budsjettkomiteen konkluderer altså i sin innstilling med at studentene allerede betaler en relativt stor sum for studentpolitiske formål, og at Velferdstinget derfor ikke trenger så mange midler som de ber om. Det er Anna Gjertsen uenig i.

– NSO er en nasjonal organisasjon som fokuserer på studentpolitikk på nasjonalt nivå. Vi i Velferdstinget i Bergen bruker derimot mesteparten av tiden til lokale og regionale saker. Jeg tror ikke en NSO-representant ville prioritert å gå på møte med fylkeskommunen i Bergen for å innføre studentrabatt på flybussen, slik vi har gjort, forklarer Gjertsen.

Stabbetorp ser ikke på det som et godt nok argument.

– Vi mener studentene får nok politisk støtte gjennom NSO. Velferdstinget har representanter som kan jobbe lokalt og regionalt, og de trenger ikke enda et fulltidsverv for å fortsette med det, sier hun.

Får ikke midler til å konkurrere

Velferdstinget er ikke alene om å være misfornøyde med innstillingen. Bergen Student-TV (BSTV) hadde søkt om 339 900 kroner, men fikk i Budsjettkomiteens innstilling kun 230 000 kroner.

– Vi er ikke fornøyd i det hele tatt. Det er direkte trist at vi ikke får frikjøpt ansvarlig redaktør, fordi det trenger vi for å kunne konkurrere med de andre studentmediene, sier ansvarlig redaktør i BSTV, Regine Olsen-Hagen.

BSTV ønsket å heve honoraret til ansvarlig redaktør med 100 000 kroner, for å kunne ha denne stillingen på heltid. Det får de ikke gjennomslag for hos Budsjettkomiteen.

– Budsjettkomiteen har lagt merke til at BSTV legger vekt på at de er en «utdanningsinstitusjon», og at produktet utad ikke er det viktigste. Vi anser denne prioriteringen som uheldig, da målet ikke blir å skape best mulig studentvelferd, forklarte Stabbetorp da innstillingen ble lagt fram.

– Virker dårlig gjennomarbeidet

Olsen-Hagen mener denne argumentasjonen blir for tynn, og at BSTV ser på seg selv som en læringsplattform heller enn en utdanningsinstitusjon.

– Det er skuffende at dette ikke blir sett på som noe positivt, også for studentvelferden. Dessuten motsier de seg selv når de først peker på at vi ikke har nok fokus på studentvelferden, mens lenger nede i innstillingen sier de at «BSTV yter god studentvelferd». Det hele virker dårlig gjennomarbeidet, sier BSTV-redaktøren.

Nå vil både Velferdstinget og BSTV sette seg ned og legge en plan for hvordan de kan gå fram mot den endelige avgjørelsen 16. november. For å øke midlene til seg selv er de nødt til å foreslå å ta midler fra noen av de andre.

– Det blir vanskelig når det ikke kommer tydelig fram hvem som ikke trenger alt de har fått. Men vi får håpe at vi klarer å velge ut riktig kutt og får argumentert på en god måte, sier Olsen-Hagen fra BSTV.

Bildetekst:

MISFORNØYD. Ansvarlig redaktør i BSTV, Regine Olsen-Hagen, mener at etter å ha søkt om økt støtte i seks år, burde Budsjettkomiteen ha klart å se at studentmediet trenger flere midler.

OMFATTENDE. – Jeg ser ikke på dette som et kutt bare for Velferdstinget, men som et kraftig kutt for hele studentvelferden, sier VT-leder Anna Gjertsen.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE NYHENDE
SISTE KULTURSAKER