Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
  Notiser
  News (in English)
  I gamle dagar
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Refser ledelsen på psykologi


SKUFFET. Liss Gøril Anda, student og representant i programstyret på Det psykologiske fakultet, mener det slitsomt å bruke så mye energi for å få sikret studentrepresentanter i alle utvalg og komiteer på fakultetet. FOTO: MARIA BJØRNSEN BOKNEBERG

 
DETTE ER SAKEN
I utgave nummer 19 skrev Studvest at fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultetet vedtok at studentene fortsatt skal søke opptak til profsjonsstudiet etter årsstudium, og ikke gjennom Samordna Opptak.
I utgave nummer 20 kritiserte Synnøve Mjeldheim Skaar, leder i Studentparlamentet og Liss Gøril Anda, student og representant i programstyret for profesjonsstudiet, saksgangen før vedtaket om opptaksordningen ble bestemt i fakultetsstyret.
I utgave nummer 21 skrev ledelsen ved Det psykologiske fakultetet et leserbrev, for å oppklare anklagene.

STYRINGSORGANER VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTET
Fakultetsstyret er det øverste organet på fakultetet. Det har beslutningsrett i spørsmål som angår hele fakultetet.
KUE - Kvalitetsutvalget for undervisning og evaluering er organet under fakultetsstyret. Det har beslutningsmyndighet i saker knyttet til undervisning.
Programstyret er styringsorganet til ulike programmer på de ulike instituttene. Disse skal forvalte innholdet og strukturen i de ulike fagene. Programstyret har beslutningsmyndighet i spørsmål som er knyttet til hvert enkelt program.

Professor mener ledelsen ved Det psykologiske fakultet bevisst overkjører studenter og ansatte. – Vi har en utfordring med å informere dem om saksgangen, mener dekana.

Tekst: KRISTINE NÆSS THORSEN

– Jeg synes det er svært problematisk at ledelsen driver med feilinformasjon. De har bevisst forsøkt å skjule synspunkter som har gått imot ledelsens syn på opptakssaken, sier Ståle Pallesen, professor og medlem av programstyret ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB).

Han sikter til leserbrevet fra ledelsen ved Det psykologiske fakultet, som ble trykket i forrige utgave av Studvest. Brevet kom som svar på kritikk fra studenter og vitenskapelig ansatte i forbindelse med saksgangen på fakultetet, før fakultetsstyret vedtok å beholde den nåværende opptaksordningen.

KRITISK STUDENTMEDLEM

I leserbrevet skriver ledelsen blant annet at saken har vært under behandling i ulike organer på fakultetet, og at samtlige av disse har studentrepresentanter fått innkallelse på ordinær måte.

Liss Gøril Anda, student og medlem av programstyret ved Det psykologiske fakultet, stiller seg uforstående til leserinnlegget.

– Etter min mening har ikke studentene blitt innkalt på ordinær måte til de ulike organene på fakultetet, sier hun.

– FORESLO SEG SELV SOM LEDER

Pallesen forklarer blant annet at lederen for programsstyret for profesjonsstudiet, Håkan Sundberg, ba om full støtte til å foreslå kandidater til et utvalg som skulle vurdere opptaksordningen.

– Sundberg sendte e-post til medlemmene i programstyret og foreslo seg selv som leder. Dessuten ville han at gruppen skulle bestå av tre menn, inkludert ham selv, som alle var for direkteopptak.

Sundberg selv mener opprettelsen av utvalget er gjort på riktig måte.

– En arbeidsgruppe er ikke en formell gruppe med formell beslutningsrett. Jeg kunne ha skrevet utkastet alene, men ville ha hjelp fra styrets medlemmer til sammensetningen av gruppen. Det synes jeg er demokratisk, sier han.

– DEMOKRATISK TVILSOMT

– Medlemmene i programsstyret fikk under fem timer på å godkjenne dette, men jeg protesterte. Jeg mener dette er svært demokratisk tvilsomt. Heldigvis endte det med at to kvinner, en student og en vitenskapelig ansatt også ble tatt med, sier Pallesen.

Gerd Kvale, dekana ved Det psykologiske fakultet, støtter Sundberg.

– Å foreslå en uformell arbeidsgruppe av tidligere dekaner som dette er helt greit, men det er også bra at medlemmer i programstyret ønsker å få studenter og yngre kvinner med i gruppen. Dette tar vi som et tegn på at dialogen fungerer. Jeg skjønner at vi har en utfordring med å informere ansatte og studenter om uformell og formell saksgang, sier hun.

NYE RUTINER

Kvale ønsker å forbedre rutinene i forhold til saksgang ved fakultetet.

– Vi ønsker å forbedre rutiner rundt blant annet oppnevning av studenter. Sammen med leder for studentutvalget på fakultetet har vi derfor sendt ut melding om oppfordring til rekruttering av studentrepresentanter til alle styrer, råd og utvalg. Samtidig har vi også informert om prosedyrer for oppnevning, sier hun.

Pallesen venter med å juble.

– Det er positivt at ledelsen sammen med studentutvalget nå innfører rutiner som sikrer studentrepresentasjon i alle utvalg. Men dette er ikke nok, studentene må samtidig informeres og ikke feilinformeres, sier han.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE NYHENDE
SISTE KULTURSAKER