Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
  Notiser
  News (in English)
  I gamle dagar
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Sier nei til skolepenger


 

TRENGER PENGER. Jan I. Haaland, rektor ved NHH, mener regjeringen må satse skikkelig på høyere utdanning. FOTO: © STUDENTAVISA STUDVEST - WWW.STUDVEST.NO

LØSNINGSORIENTERT. Eli Bergsvik, rektor ved HiB, tror HiB kan spare penger på læring via internett, dersom regjeringen ikke setter av mer penger til høyere utdanning. FOTO: © STUDENTAVISA STUDVEST - WWW.STUDVEST.NO

POSITIV. Sigmund Grønmo, rektor ved UiB, ser på yngrebølgen som mulighet til å styrke Norge som kunnskapsnasjon. FOTO: © STUDENTAVISA STUDVEST - WWW.STUDVEST.NO
BI-rektor foreslår innføring av skolepenger for å skaffe nye midler når studentmassen øker. Men rektorene ved UiB, HiB og NHH vil beholde gratisprinsippet.

Tekst: KRISTINE NÆSS THORSEN

– Skolepenger løser ikke problemet med den økende studentmassen. Lik rett til utdanning er et av de viktigste godene vi har i Norge, sier Synnøve Skaar, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hun er uenig i forslaget fra Tom Colbjørnsen, rektor ved Handelshøyskolen BI, som i forrige ukes Aftenposten foreslo å innføre skolepenger for alle studenter. Forslaget er et forsøk på å få inn nye midler, fordi befolkningen i aldersgruppen 19 til 30 år er forventet å stige med 150 000 frem til 2020. Samtidig skal studentmassen også øke.

– Vi må tenke nytt. Jeg foreslår et spleiselag mellom det offentlige, skolene selv og regjeringen. Regjeringen må finansiere det meste, men skolene må bruke midlene de får gjennom etter- og videreutdanning, og studentene bør betale en studieavgift på rundt 20 000 til 30 000 kroner, mener Colbjørnsen.

– Hellig gratisprinsipp

Sigmund Grønmo, rektor ved UiB, Eli Bergsvik, rektor ved Høgskolen i Bergen (HiB) og Jan Haaland, rektor ved Handelshøgskolen i Bergen (NHH) er i likhet med Skaar, uenig i Colbjørnsens utspill.

– Jeg er tilhenger av gratisprinsippet i norsk høyere utdanning, sier Grønmo.

Synnøve Skaar er bekymret for at skolepenger vil skape et klasseskille.

– Norge er et samfunn med små sosiale skiller, der alle har nokså like muligheter til utdanning. Å innføre skolepenger blir helt feil. Samfunnet tjener på at studentene utdanner seg, sier hun.

Enige om statsstøtte

Colbjørnsen foreslår at de fattige kan låne penger til studier.

– De som ikke har råd skal kunne låne penger. På Handelshøyskolen BI må studentene betale for å studere, men likevel viser det seg at studentene har jevnere sosial fordeling enn studentene på Universitetet i Oslo (UiO), sier han.

Rektortrioen mener likevel det er regjeringen alene som må ta støyten.

– Det er staten som må finansiere studieplassene, og ikke studentene, sier Bergsvik.

Skaar mener også at midlene må komme fra det offentlige, men tror også at universitetene og høgskolene kan spare penger.

– Regjeringen må vise vilje til å satse på utdanning. Det handler bare om prioritering. Samtidig må utdanningsinstitusjonene satse på veiledning og tettere oppfølging av studentene. Slik unngår vi at mange velger feil, og på den måten kan vi bruke ressursene bedre, mener hun.

– Utdanning for de få

Samtidig frykter Skaar konsekvensene av yngrebølgen, dersom det ikke kommer nye midler fra regjeringen.

– Dersom vi fortsetter å ta inn studenter uten å øke finansieringen, vil det går utover utdanningskvaliteten, og da mister vi verdien av gratisprinsippet. Dårlig utdanningskvalitet i Norge vil automatisk føre til at de som har råd, tar utdanning i utlandet. Det vil igjen føre til et sosialt utdanningsskille, mener hun.

Grønmo er også bekymret.

– Enten vil mange godt kvalifiserte søkere ikke få mulighet til å studere ved universitetene, eller, hvis vi tar opp flere studenter uten tilstrekkelig finansiering, vil studiekvaliteten bli svekket for alle som studerer, sier han.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE NYHENDE
SISTE KULTURSAKER