Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Geriljaskolen


 

EKSPLOSJON. Søppelskulpturen til gruppen Bror Hansen deltok i brukte eksplosjon som kunstnerisk uttrykk. FOTO: ANN KRISTIN STØLAN

SÅPEBOBLER. Johanne Time Aksnes sjekker hvilken retning vinden blåser ved hjelp av såpebobler. FOTO: ANN KRISTIN STØLAN
FAKTA
Bergen Arkitekskole

Etter 96 år med forsøk om å få en arkitekskole i Bergen, ble BAS opprettet i 1986 da Undervisningsdepartementet vedtok en lov om private høyskoler.
Skolen utdanner sivilarkitekter gjennom et femårig studium.
Studieplanen har en filosofisk og pedagogisk tradisjon som stammer fra en konferanse i 1959 i Otterlo kalt The Great Number, som omhandler at et fellesskap består av individer. Dette var et standpunkt som tok avstand fra funksjonalistisk arkitektur og masseproduksjon.
Undervisningen på skolen består av fire fagområder: APP- arkitektur, planlegging og prosjektering. TTA- teknologi, økonomi og administrasjon. DAV-«den andre verda». KFT-kompletterende teorifag ved universitetet.

STUDVEST FØLGER TEMAET:
ARKITEKTSKOLEN
På sidelinja til motorveien ut av Bergen sentrum opererer BAS i byens drøyeste silo. Studvest hang en dag rundt tre prosjekter og ble kjent med mannen bak visjonen.

Tekst: RUTH HEGE HALSTENSEN

– Nei, det nytter ikke å ringe kontoret hans, der er han aldri, får vi beskjed om første gang vi prøver å nå rektor Svein Hatløy ved Bergen Arkitektskole (BAS).

Resepsjonen er innovativt spikret sammen av noen brakker som knyttes sammen til det store arbeidslokalet. En hutrende gjeng førsteklassinger står og samler sammen halvtørre malerier fra det store lagerrommet, og flytter dem til et mindre oppbevaringsrom.

– Bare gå opp den trappen der, sier resepsjonsdamen og peker mot en rød, bratt og rimelig skummel trapp som minner mer om en branntrapp enn portalen til de administrative kontorene ved en høyskole.

PÅ REKTORS KONTOR

Vi blir plassert på lærerrommet, som er beskjedent utrustet med et stort spisebord i midten, og med laptoper som står oppstilt langs veggene. Det åtte etasjer høye bygget som står reist på kaien har en ubetalelig utsikt mot Sotra. Inn kommer rektor Hatløy, en liten, travel rogalending, med en assistent i hælene. Uten noen nærmere introduksjon kaster han seg ut i historien om BAS sitt filosofiske og pedagogiske utgangspunkt.

– Spesielt de siste ti årene har vi sett at arkitektur har blitt gjenstand for større interesse både privat og i media. For eksempel i BT-bilaget Hus og Hjem kan vi se fellestrekk som går igjen: Det gjelder den individuelle identiteten, hevder Hatløy.

Han forteller om bruddet som oppstod med den modernistiske og postmodernistiske tankegangen på midten av åttitallet. Det var da mange unge arkitekter som tok oppgjør med den formalistiske tankegangen.

– Under funksjonalismen var det ikke tillatt å ta fram individuell identitet. Individets eksistens var hovedsaken, ikke dets identitet, forklarer rektoren.

BAS bygger også på ideologien om at alle tilfører noe til samfunnet. De tilfører sin identitet, og de får ansvar for at fellesskapet fungerer.

– Det femårige studiet er basert på hvordan arkitektstudentene skal bli fortrolig med sin kreative identitet og hvordan de skal gå i dialog med klienten. Vi står i opposisjon til de tradisjonelle arkitektskolene når vi prioriterer det sanselige fremfor det tekniske, forklarer Hatløy.

KLIMAKAMMER

Bergensvinden blåser surt utenfor Godt Brød ved Korskirkeallmenningen, når en flokk på fem andreklassinger har møtt opp til vindregistrering. Dette er første uke av en større kartlegging av det nordiske byrom og dets klima.

«Dette er en oppgave om været og forholdet til den andre person; du skal lage en forbedret situasjon for klienten å stå og bevege seg i», forteller oppgavelyden.

Etter litt kaffekos på den lille kafeen bærer det av gårde ut i byrommet. De har alle vindregistrert et område i nærheten av Korskirken, og nå skal de gjennomgå sine observasjoner med læreren.

– Vi skal i dag finne det stedsegnes spesialitet, forklarer lærer Nieves Tur.

Studentene vandrer til Holbergs plass, hvor Dan Paul Stavaru forteller om ulike vindstyrker som kommer fra forskjellige retninger.

– På grunn av de store bygningene rundt allmenningen, blir vinden «skutt» videre, forklarer han sine klassekamerater.

En av studentene, Siri Nicholaisen, rister oppgitt på hodet når Studvest forsøker å komme med en definisjon av vindregistrering og formålet med kartlegging av det nordisk byrommet.

– Nei, vi er overhodet ikke interessert i en slags formel, og er heller ikke ute etter å finne noen grunnleggende prinsipper, sier hun litt oppgitt til oss utenforstående.

Etter en tur rundt Skostredet, hvor det ble fastslått av Johanne Time Aksnes at vindens tempo varierer i hastighet på grunn av vinklene nedover i gaten, står vi igjen utenfor Korskirken. For første gang på over en halvtime merker vi at det er helt vindstille.

– Er dette tilfeldig? spør Tur gruppen.

– Kirker har alltid hatt en sentral rolle i byplanet, og det er sikkert en bevisst plassering i forhold til vindstyrke, foreslår en av de flittigste.

Tur peker opp den ene sideveggen til kirken, hvor murpusset er mørkere enn resten av bygget. Gruppen snakker i munnen på hverandre, hvorvidt mangel på vind har ført til muggdannelsen på kirken.

– De åpne plassene får mer vind, lys og skygge, noe som er bra for bygget. Det er viktig å se forbi sin egen plass og heller fokusere på hvor vinden kommer fra, avslutter Tur timen.

TAR EKSPLOSJONEN TILBAKE

På en kafé ved Fisketorget møter vi Bror Hansen. Hans gruppe i tredje klasse har nettopp avsluttet et prosjekt om søppel.

– Oppgaven var å lage en søppelskulptur av et utvalgt område innen søppel, samt en søppelinstallasjon i The White Cube (et hvitt rom på BAS), forteller Hansen og viser fotografier fra prosjektet.

Fremfor å bruke matsøppel valgte de fire gruppene å bruke materialsøppel. Disse fire frittstående skulpturene skulle så avslutningsvis flyttes nærmere hverandre som en koalisjon. Prosjektet ble først avsluttet etter at skulpturene var blitt demontert og materialene fraktet tilbake til der de ble funnet.

– Prosjektet ble en fantastisk øvelse i samarbeid innad i gruppen, men også i hvordan vi som arkitekter skal forholde oss til allerede eksisterende byggverk der vi arbeider. Søppeltemaet gjorde det også synlig for oss hvor latterlig lite gjenbruk vi gjør av materialer, sier Hansen.

Skulpturen til gruppen hans ville ta tilbake ordet eksplosjon, som de mener bilbombere har gjort beslag alt for lenge. De fire skulpturene vokste og krympet underveis i et hav av utradisjonelle materialer. Innen en arkitektonisk kontekst mener han dette bildet er betegnende for skolen i sin helhet.

– BAS er fattig og ung, men jeg føler meg ekstremt heldig som får muligheten til å studere på skolen, sier Hansen.

Skolens område er et eneste stort bygningsområde hvor klassene lever nesten oppå hverandre. På grunn av plassmangelen er han glad for at det alltid er en klasse på studietur. Det er ikke for ingenting at BAS har fått kallenavnet «Geriljaskolen» blant studentene.

CHILDREN OF THE LOST CITY

Til tross for at klokken er langt over middagstid, sitter en fullstappet fjerdeklasse i syvende etasje og arbeider fremdeles. Pultene er dekket av miniatyrmodeller av Vardø sentrum. Klassen dro til Vardø i begynnelsen av semesteret, og ble kjent med byen gjennom kurs i tre uker.

– Prosjektet heter Byutvikling, men hvor det kommer inn i produktet er litt opp til oss selv å finne ut av, sier Maren Rasmussen.

Oppgaven ble lagt til Vardø fordi byen har hatt nedturer med arbeidsledighet og mye fraflytting. Innbyggertallet har blitt halvert de siste tjue årene, og mange bygg står tomme.

Hun viser oss modellen sin, som fokuserer på havneområdet. Etter å ha vært i samtale med byens beboere, har det blitt tydelig for henne at havneområdet tidligere var det pulserende stedet i sentrum.

– Vi håper på å få dra tilbake til Vardø og ha en utstilling med forslagene våre når prosjektet er ferdig. Det er jo kjempefint om vi har laget noen idéer de kan bygge videre på, sier Rasmussen.

BRA Å BRYTE MED TRADISJONEN

BAS er den tredje arkitektskolen i Norge, og blir ansett som den som skiller seg mest ut i forhold til de tradisjonelle arkitektskolene i Trondheim og Oslo.

– Slik jeg ser det, skiller BAS seg fra andre skoler med hensyn til fokuset på «den andre verda», sier førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, Siri Skjold Lexau.

– Det man tar for seg her kan høres ut som luftig og mytisk filosofi, men jeg tror at det å arbeide kunstnerisk og intuitivt er avgjørende som mental klangbunn for mennesker som skal inn i et skapende yrke, fortsetter hun.

Performancekunstneren Kurt Johanessen var blant de første lærerene som ble ansatt ved skolen på fulltid, og han mener det er viktig for studentene å lære å bruke rommet på en ny måte.

– Gjennom å komponere og utføre handlinger i rom, får de erfare en annen måte å forholde seg til rom på. Det å sanse fra et annet ståsted er alltid viktig. Når en i tillegg gjør erfaringene gjennom handling og ikke teori, mener jeg det er særs matnyttig, sier Johannessen.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE FRA APARTE
SISTE FRA MIDTEN