Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

KEISERENS NYE KLÆR? Rektor ved Universitetet i Stavanger har fått ny kappe og nytt kjede i anledning universitetsåpninga. – Vi skal bli blant de fremste internasjonalt på forskning innen noen utvalgte områder, lover han. FOTO: TROND SØRÅS

Nytt navn, gammelt innhold?


 

KONGEN PÅ BESØK Åpning av et nytt universitet er en nasjonal begivenhet, og Kong Harald står derfor for selve åpninga. – Her har en lagt stein på stein slik jærbuene bygde steingjerder, sier kongen i åpningstalen. FOTO: TROND SØRÅS
MER OM DENNE SAKEN:
Universiteter gjennom tidene
RELATERTE ARTIKLER:
Universitetsinflasjon (12/08-05)
I 40 år har Stavanger ventet på å få universitet. Nå er i tittelen på plass, men hva har egentlig skjedd ellers?

Tekst: ASKILL HARKJERR HALSE

– Nei, jeg så ikke åpninga i går. Jeg leste, sier Dorrit Vignes.

– Så flink du er! Jeg var på jobb, sier Lene Sollie.

Sammen med medstudentene Miriam Meling og Anita Martinussen studerer de avisbildene av kongen og av rektor i sin nye kappe. De fire sitter rundt et bord i bokkaféen i det som nå i et døgn offisielt har vært Universitetet i Stavanger, UiS.

– Å, kake!

Alle snur seg og ser mot en sofa der det sitter en student med et marsipankledd bløtkakestykke på asjetten. Disse kakene, pyntet med universitetets nye blå logo, blir servert gratis i alle kantinene, og er et lite, men synlig tegn på at noe har skjedd. Ellers er det en vanlig skoledag.

– Jeg synes vi har fått høre veldig mye om at vi har blitt universitet, men ikke så mye om hva det innebærer, sier Dorrit.

– En bør vel kanskje oppsøke informasjonen, sier Anita.

Utenfor er landskapet preget av byggeplasser og heisekraner. Vi er på Ullandhaug, 5 kilometer utenfor Stavanger sentrum. Området ble regulert til universitetsformål allerede på 60-tallet. Her ligger nesten alle UiS sine lokaler, og det er her det blir bygd nytt også. Men flere har tatt til orde for mer bruk av sentrum for å vise at Stavanger er en universitetsby.

– Skulle vi flyttet alt, ville vi trengt hele midtbyen. Det er mange fordeler ved å ha alt på samme sted, for eksempel i forhold til tverrfaglig samarbeid. Ullandhaug er dessuten sentralt hvis du regner hele Stavanger-Sandnes-området, sier rektor Ivar Langen.

Her skal altså universitetet ligge. Men hva slags universitet?

AKADEMISK DANNELSE

– Det er kanskje fordi jeg er filosof, men min mening er at det hører med på et universitet å ha ex.phil som en del av grunnstudiet, sier høyskolelektor Hans Eirik Aarek fra sofaen på Institutt for kultur- og språkvitenskap.

– Vi risikerer å få universitetsstudenter som går gjennom studiene uten å vite hvem Platon og Aristoteles er, advarer han.

I dag ex.phil bare obligatorisk for de som tar bachelorgrad innen historie, språk eller religion. Aarek vil at også de som studerer ingeniørfag eller barnevern skal bli nødt til å lære seg filosofi.

– Av et universitet forventer jeg rom for kritisk spørsmålsstilling. Det er enda viktigere når vi samarbeider med næringslivet. Vi må ha etisk bevissthet om hva som forskes på og hvordan resultatene brukes, mener han.

– Tror du ikke noen studenter andre steder er misunnelige på de her som ikke har ex-phil?

– Jo, det kan jo være at vi tiltrekker oss studenter som vil slippe ex-phil, og på den måten får et konkurransefortrinn, humrer Aarek.

OPPRØREREN.

– Strateginotatet var et «God jul og godt nyttår»-notat som var positivt til alt. Det ga ikke uttrykk for noen prioritering av oppgaver, sier førsteamanuensis Roar Hjulstad.

På Institutt for økonomi og ledelsesfag, også kjent som Norsk hotellhøgskole, sitter han som kanskje har gjort mest de siste månedene for å ødelegge feststemninga på det nye Universitetet. I september slaktet Hjulstad universitetsledelsen sitt strateginotat «Nyskapningsuniversitetet» i lokalmediene, og klagde i tillegg over manglende ytringsfrihet på Ullandhaug.

I desember gikk han av som leder i Forskerforbundet sitt lokallag sammen med resten av styret. Dette skjedde i protest mot et brev der rektor Ivar Langen uttrykte «svekket tillit» til lokallagsledelsen, og ba Forskerforbundet ordne opp. Dette ble oppfattet som inngripen i lokallaget, og førte også til protester fra de andre fagforeningene ved UiS.

Hjulstad var likevel på universitetsåpninga, og nå skal han snart ta på seg finstasen og dra på åpningsfest.

– Dette skal være en festdag, det er en viktig dag for meg også. Men det er klart at jeg skulle ønske det var lettere å glede seg, sier Hjulstad.

Også han har forhåpninger om at universitetsstatus kan gi et faglig løft på Ullandhaug.

– Universitetsstatus kan føre til at profesjonsstudier blir akademisert ved at det blir tilført mer forskning. Juss, medisin og odontologi er vellykka eksempler på dette. Vi kan klare noe av det samme her med for eksempel barnevern- og sosionomutdanningene, sier Hjulstad.

– Selv om det ikke hindret dem i å godkjenne oss som universitet, påpekte NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, red.anm.) at akademiseringen har kommet for kort i profesjonsstudiene våre, og anbefalte bruk av ekstraordinære ressurser. Men strategiplanen ga ingen anvisning om hvordan en skulle få opp forskningsgraden, mener han.

IKKE BARE OLJE

Rektor Ivar Langen mener at det viktigste med å bli universitet er de fullmaktene en får til selv å opprette og legge ned studier, og at statusen gir økte muligheter til samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Han synes Hjulstad er litt utålmodig.

– Satsning på forskning er sentralt for oss. Vi må bygge et forskningsmiljø og opprette forskningsgrupper og stipendiater. Men vi har ikke kommet så langt enda, sier rektor Ivar Langen.

– Likevel sa du i åpningstalen at UiS skal bli blant de fremste i verden på forskning innen utvalgte områder. Er det realistisk?

– Ja, det mener jeg. Vi er allerede langt framme innenfor petroleumsforskning, og også innenfor samfunns-sikkerhet.

– I hvor stor grad er UiS et oljeuniversitet?

– Det er klart at innenfor de teknologiske fagene er vi preget av petroleum. Men det gjelder bare 1000 studenter. Samfunnsfagene omfatter 3000 studenter, sier Langen.

Når det gjelder ex-phil, mener Langen at UiS allerede oppfyller kravene ved å inkludere vitenskapsteori, etikk og entreprenørskap på de studiene som tilsvarer studier ved andre universiteter, som ingeniørfag. Han ser ikke for seg innføring av obligatorisk ex-phil i de typiske høyskolefagene.

KANTINEPOLITIKK

– Universitetsstatus betyr at hvis studentene er engasjerte og setter søkelys på hva de vil, kan de være med og bestemme hvilke fag som skal tilbys, sier Maria-Karine Aasen Svensrud, leder i StOr, studentorganisasjonen ved UiS.

Hun sitter i kafeen på studentersamfunnet Folken, der hun snart skal delta i debatt om hva det nye universitet skal være. Hun forteller om hvordan det var å sitte ved samme bord som kongen under gårsdagens lunsj, og hvor imponert hun var over de studentene som opptrådte under åpninga. Men hvorfor var det ingen studenter som holdt tale?

– Det var få som fikk snakke i det hele tatt, og jeg holdt jo tale under lunsjen. Men det er noen som har reagert på det ja, sier Aasen-Svensrud.

Hun tror den jevne student ofte er mer opptatt av kvaliteten på undervisning og veiledning enn de større perspektivene ved universitetsstatus. Hun mener derfor UiS må satse på å bli bedre på de små tingene.

– Hvor engasjerte er UiS-studentene?

– Det engasjementet som er, er veldig bra. Hvis du tar de som er aktive på Folken, i det kulturelle, i StOr og i idretten, er det mange til sammen. Men de som driver med studentpolitikk er nok vi som har en litt spesiell interesse for det, innrømmer hun.

Kveldens debatt viser seg i høyeste grad å være for de spesielt interesserte. I salen er i alt 12 personer samlet til debatt om veien framover for universitetet. Sju, hvis en trekker fra ordstyrer og de som sitter i panelet.

Dekan Arild Bøe fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet mimrer om sin tid som universitetsstudent på 70-tallet, og beklager at dagens studenter ikke brenner så sterkt for noe.

– Vi må legge til rette for engasjementet. Det er så mye kantinepolitikere med meninger de ikke bruker. Kjør debatt i kantina, foreslår StOr-leder Aasen-Svensrud.

Og etter en times debatt, som også omhandler undervisningskvalitet, forskning og tilskudd til studentradioen, får samskipnaddirektør Ellinor Svela æren av å avslutte med å å love at kantinedebatter, det skal det bli. Så gjenstår det å se om 70-tallet gjenoppstår blant ostehorn og kaffekopper på Ullandhaug.

«Vi risikerer å få universitetsstudenter som går gjennom studiene uten å vite hvem Platon og Aristoteles er»


Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE FRA APARTE
SISTE FRA MIDTEN