Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Skal Kvarteret være kneipe eller kulturhus?


 

SMALT? Når ølet sponser kulturen, trenger ikke hver eneste konsert være en strømlinjeformet kassasuksess. Tim Scot ute blant publikum i Teglverket. FOTO: HÅKON EIKESDAL
KVARTERET
Kvarteret står ikke selv for arrangementene som finner sted i huset. I stedet gir de gratis lokaler og lyd- og lysanlegg til driftsorganisasjonene sine.
Driftsorganisasjonene er Aktive Studenters Forening (ASF), Realistforeningen (RF), Studentersamfunnet og studentteateret Immaturus.
Hoveddelen av inntektene kommer fra ølsalg. I fjor utgjorde dette ca 4,2 millioner kroner.

STUDVEST FØLGER TEMAET:
KVARTERET
Hvorfor er ikke Kvarteret en eneste stor tappekran?

Tekst: INGEBJØRN BLEIE og MAGNUS ODÉEN

– Puben og Caféen finansierer kulturdelen av huset, forklarer Aud Kristin Welde, økonomiansvarlig i Kvarterstyret (KvaSt).

Denne filosofien har ligget til grunn helt siden Kvarteret startet opp. De har en bevisst økonomisk prioritering, hvor overskuddet fra ølsalget går til å drive scener og rom i huset. Pengene Kvarteret sparer på gratis hus og arbeidskraft, går også til å tilby lokaler slik at de som vil kan drive konserter og arrangementer gratis.

IKKE LOV TIL Å DUMPE PRISENE

Da Kvarteret ble bygget, fikk de tre avslag på skjenkebevillingen sin. Først etter at universitetsdirektør Kåre Rommetveit og SiB-direktør Egil T. Pedersen stilte seg bak søknaden og studentene ledet an i en intens lobbyrunde, ble det skjenkebevilling. Dette førte imidlertid både til at bystyresamarbeidet mellom KrF, SP, Venstre og AP røyk, og at Odd Rambøl brøt med APs gruppe.

– Rektor sa den gang at Kvarteret ikke skulle dumpe prisene. Dette har senere blitt tolket til at vi ikke skal ligge mer enn omtrent fem kroner under markedspris på øl, forklarer Welde.

KULTURHUS

I høst har ølprisene ligget på rundt 43 kroner på de mest populære tidene. I stedet for billig øl, får studentene et omfattende kulturtilbud fra driftsorganisasjonene (se faktaboks).

Kvarteret legger store ressurser inn i lys, lyd og anlegg på scenene de driver. Driftsbudsjettet for Krafteetaten, som driver Kvarterets scener, ligger på omtrent 180.000 kroner. I tillegg kommer enkeltinvesteringer i hundretusenkronersklassen til for eksempel nye lyd- og lysanlegg.

Imidlertid har Kvarteret i det siste opplevd sviktende besøk og vil trolig gå med underskudd i 2003. Dette underskuddet ble i november estimert til omtrent 441.000 kroner, men den faktiske summen kan bli en annen, etter-som regnskapet ennå ikke er klart. Welde forklarer at Kvarteret har opplevd besøkssvikt tidlig på kvelden, og at dette igjen fører til lavere besøk på kulturarrangementene. En studentvennlig happy hour med ølpris på 25 kroner fra 20 til 23 torsdag til lørdag skal lokke studentene tilbake til Kvarteret og videre inn på kulturelle arrangementer.

KLARER DE MER?

Tidligere forsøk på utvidelse av Kvarteret har mislykkes. Nå arbeider imidlertid en bredt sammensatt gruppe med en eventuell utvidelse av Kvarteret til Det Akademiske Kvartal. På listen er utvidelse av Teglverket, Black Box-teater i bakgården, og store mengder kontorer og øvingslokaler. Problemet er finansieringen av driften.

– Kvarteret kan ikke bruke masse penger på å fikse, reparere og vedlikeholde så mange lokaler. Det blir vanskelig uten ekstrainntekter, mener Åsne Dahl Torp, som er med i kvartalgruppen

– Det er mulig at noen andre, for eksempel Kulturstyret, kan drive resten av Kvartalet. Alt dette håper vi å få mer klarhet i på et åpent møte i Storelosjen 12. mars.

IKKE SOM TRONDHEIM

Samfundet i Trondheim har en lignende struktur med store deler av studentorganisasjonene og kulturen samlet under ett tak.

– Hovedinntektene våre er øl kafésalg, UKA og medlemskontigent, forklarer Jens Otto Larssen, som er leder av finansstyret i Samfundet. Der står Samfundet selv for det massive arrangementet UKA, med store konserter som gir gode billettinntekter og mye penger fra næringsliv som vil profilere seg opp mot arrangementet. I tillegg har Samfundet 7.900 medlemmer som betaler 350 kroner i året i medlemsavgift. Blant mulighetene de ser på her i Bergen er driftstilskudd fra UiB og et «kvartaltillegg» på ti kroner i semesteravgiften.

– Dette ble gjort da Karrieresenteret startet. Da var det selvsagt store protester, men ti kroner, hva er det. En sjokolade? sier Torp.

Eirik Løkke fra NSU er ikke fremmed for idéen:

– Vi har ikke diskutert dette, men om et Akademisk Kvartal står og faller på ti kroner, så kanskje, sier han.

MÅ HA DET, BARE MÅ HA DET

På Kvarteret innser de at det finnes en smertegrense der inntektene fra øl og cafédrift ikke er nok til å drive resten av huset.

– Personlig mener jeg at vi ikke er så langt fra denne grensen, sier Welde. Hun ser imidlertid ikke for seg at driftsorganisasjonene skal få dårligere vilkår enn de har i dag.

– Å forverre vilkårene for driftsorganisasjonene er å forverre vilkårene for oss selv. Vi er avhengig av hverandre. Har vi ikke kultur, har vi ikke Kvarteret.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE FRA APARTE
SISTE FRA MIDTEN