Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Ukritisk kritikk?


PERSONALSAK. – Det er god kutyme at man i slike saker ikke oppgir de mest sensitive opplysninger til utenforstående, skriver kronikkforfatteren. Her fra A1-konserten på UKEN 10. ARKIVFOTO: HILDEGUNN HOLTET

K7 Bulletin har en unik mulighet til å være med på å sette dagsorden i NHHS. Det fordrer imidlertid at de bruker mulighetene på en konstruktiv måte. Alternativet er skivebom.

Tekst: GUDBRAND JOHANNES QVALE (LEDER AV NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING)

I ukene etter at NHHS-prosjektet UKEN 10 ble avsluttet, har både UKEstyret og Styret i NHHS fått kritikk for sin mediehåndtering. Kritikken har i stor grad kommet frem i studentavisen ved NHH, K7 Bulletin, og har vært spesielt frontet av ansvarlig redaktør Marianne Bårdsgjerde.

KRITIKKEN BOMMER

Jeg er åpen for kritikk. Jeg betviler ikke at mange av de avgjørelsene som blir tatt i vår studentforening, kunne vært gjort bedre. Allikevel mener jeg mye av kritikken fra Bårdsgjerde bommer på målskiven.

Bårsgjerde hevder i et intervju i Studvest nummer 12 at det er en generell motstand på NHH mot å uttale seg til aviser, og at vi som fremtidige ledere læres opp til taushet. Videre hevder hun at det er «en sterk norm for at kritikk skal taes internt, og ikke lekkes til pressen». Etter mitt syn medfører ingen av disse påstandene riktighet.

Styret i NHHS har tro på åpenhet. Vi har tro på at kritiske spørsmål om hvordan ting gjøres, er til det beste for å bygge en sterkere og bedre organisasjon. Vi ønsker nye problemstillinger og diskusjon velkommen, og vi vil gjerne bruke media aktivt til dette. Åpenhet generelt og i media spesielt vil også sørge for en bred fremstilling av saken, og hindre rykteflommer og spekulasjoner.

PERSONALSAK

K7 Bulletin og Bårdsgjerde har spesielt rettet søkelyset på to hendelser der NHHS har vært restriktive med å frigi all informasjon. Det ene tilfellet var i forbindelse med en voldsepisode under UKEN, det andre var relatert til en intern evaluering av UKENs forhold til resten av vår studentforening.

I de svært få tilfellene vi er restriktive med å kommentere, ligger det hensyn utenfor oss selv til grunn. Vi har ingen personlige incentiver for å ikke uttale oss, men som ledende og administrerende organ i studentforeningen vår, må vi ta brede hensyn. I episoder med vold, der alle parter til syvende og sist er tapere, kommer slike hensyn til syne. Det samme gjelder evalueringer der resultatene ligger innenfor sfæren av personalsaker. Det er god kutyme at man i slike saker ikke oppgir de mest sensitive opplysninger til utenforstående. Dét betyr ikke at kritikk ties i hjel eller feies under teppet.

K7 Bulletin har en vanskelig dobbeltrolle i studentforeningen vår. Den er både en uavhengig og fri avis, men også en undergruppe i NHHS. Er det mulig at denne organiseringen i enkelte tilfeller fører til at man er ukritisk kritisk, nettopp for å understreke sin uavhengighet?

BIDRA KONSTRUKTIVT

Som jeg nevnte innledningsvis, tror vi media og K7 Bulletin kan bidra positivt i utviklingen av vår organisasjon, ved å sette søkelyset på våre sentrale utfordringer. Her har man gode muligheter til å påvirke, om man bruker mulighetene konstruktivt. Er det derimot slik at kravet til en god sak går via en sensasjons-overskrift, kan denne muligheten gå til spille.

Når vi blir har blitt gjenstand for denne kritikken, forsøker vi å se situasjonen utenfra. Fra den synsvinkelen har Styret i NHHS og K7 Bulletin vidt forskjellige roller, og vi prøver på hver vår måte å oppfylle de forventninger og krav som stilles til oss. Av og til blir man overivrig – og bommer på målskiven.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LESARBREV