Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kronikk.

Muligheter i Sandviken


Selv om Norges Handelshøyskoles Studentforening er av Norges mest aktive, er det viktig å ikke underminere de utfordringene som ligger latent og det potensialet som bør hentes ut.

Tekst: GUDBRAND JOHANNES QVALE (LEDER AV NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING)

I snart en måned har jeg sittet som leder i Norges Handelshøyskoles Studentforening. Så langt har det sannsynligvis bare vært en forsmak på hva jeg kan vente meg det kommende året. Vår studentforening sies å være en av Norges mest aktive, og jeg tror det medfører riktighet. Vår aktivitet er uten begrensinger, hva angår retning og utbredelse. Studentparlamentene ved universiteter tar seg i større grad av studentpolitiske saker, mens NHHS er en mer altoppslukende forening. Naturligvis er fagpolitikk og studentvelferd viktige saker også for oss, men ærlig talt er det nok de sosiale og kulturelle aktivitetene i NHHS som bidrar til at vi har det engasjementet og den aktiviteten vi har.

MANGFOLD

Vi har to store arrangementer som er høyt profilert eksternt, nemlig næringslivskonferansen NHH Symposiet, og musikk- og kulturfestivalen UKEN. Her er store deler av studentmassen engasjert på arrangørsiden, i alt av planlegging og gjennomføring. Allikevel er den aktiviteten vi har internt minst like stor og kanskje vel så viktig.

Næringslivsutvalget arrangerer Karrieredagen og et utall bedriftspresentasjoner, som legger til rette for nær kontakt mellom våre studenter og næringslivet. Regnskapsgruppen fører regnskapet vårt, Teknisk Gruppe tar seg av alt teknisk rundt våre produksjoner, og Profileringsutvalget har blåst liv i vår generalforsamling Foreningsmøtet. Markedsgruppen arbeider for makredssamarbeid, Klubb- og kulturutvalget drifter utestedene våre, NHH Aid organiserer vårt veldedige arbeid, K7 minutter live-overfører arrangementer til storskjermer og mye mer. I tillegg har vi et stort antall interesseorganisasjoner, blant annet kor, storband og hornmusikk. Kort sagt, mangfoldet og aktiviteten er stor.

UTVIKLING OG TENDENS

De siste årene har NHHS utviklet seg stort og investeringene har vært store og mange. Vi har pusset opp utestedene våre Klubben og Campus, vi har investert store summer i lyd- og bildeanlegg, samt etablert nye, viktige og velfungerende underutvalg. Dette har vi klart fordi alle trekker i samme retning, og fordi vår avlønning utelukkende handler om kollektiv velferd.

UTFORDRINGER

Det kan se ut som en solskinnshistorie, og at vår forening er privilegert, er det ingen tvil om. Det er to utfordringer som knytter seg til dette: Nemlig å bevare og forbedre dagens posisjon, samt å styre utviklingen i en ønsket retning. Hva kan så forbedre dagens posisjon?

Som nevnt har vi et stort engasjement internt, men når det kommer til det student- og samfunnspolitiske saker, har vi et stort utviklingspotensial. Det er nærmest opplest og vedtatt at NHH-studentene ikke engasjerer seg eksternt – og denne trenden, om en kan kalle det det, kan vi legge til rette for å endre. Herunder vil åpningen av Kvarteret kunne være en viktig faktor. Kvarteret kan bli en møteplass for alle studenter – og meningsutveksling på tvers av fag og bakgrunn er en trigger for utvikling. NHHS vil også i løpet av året etablere et studentpolitisk forum. Dette skal være en arena for bevisstgjøring og diskusjon, både for interne og eksterne forhold.

Videre har det ved flere anledninger blitt påpekt at NHHS har for lite langsiktig tenkning. Riktignok har Representantskapet ansvar for den langsiktige økonomiske og strategiske linjen, og Loven for NHHS statuerer NHHS sitt formål, men utover dette er det lite definert hva studentforeningen vår egentlig skal være, og hvor vi skal som organisasjon.

FOKUS FOR FREMTIDEN

Nettopp dette ønsker vi å ta tak i. Vi vil skape en langsiktig strategi for NHHS, der vi tar for oss mål, visjoner og ønsker for hvor vi skal, og hva vi skal gjøre. Dette vil ikke utgjøre noen revolusjon, mer en fastsettelse og bevisstgjøring i forhold til vårt videre arbeid.

Gjennom dette vil vi lære oss å sette pris på det vi har, men samtidig ha fokus fremover. Bare slik kan NHHS bli enda bedre.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER