Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Sola har snudd for høstens studenter


Tekst: AUDUN M. MARTINSEN (LEDER I TEKNA STUDENTENE)

Denne sommeren har vært preget av mange debatter rundt Norges nye studenter. I Dagens Næringsliv og Aftenposten har det en vært en rekke innlegg som har vært urovekkende.

Tirsdag 20. Juli kom tallene fra Samordna Opptak som viser at antall kvalifiserte søkere til høyere utdanning har steget med 12 prosent sammenlignet med fjoråret. Men for en gruppe yrker gjelder ikke dette – for læreryrket. Aftenposten kunne denne tirsdagen melde at så mye som 38 prosent av søkerne ikke var godt nok kvalifiserte. Det er ikke noe overraskelse! En av grunnene til dette er kravet om minst 3 i matte og norsk, samt 35 skolepoeng. Dette er et minimumskrav som må være urokkelig, tross dårlige søkertall. Lærerens kompetanse er nemlig den viktigste faktoren for god læring.

Samtidig, 21. juli, ba forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland i DN at de som ikke hadde fått studieplass måtte se til utlandet. Hun vil nemlig ikke at kvaliteten på norske læresteder skal gå ned som resultat av flere studieplasser. Dersom hun ønsker en slik utvikling må Kunnskapsdepartementet se på prosedyrene rundt godkjenningen av utenlandske studier. Alt for mange opplever denne prosessen som evigvarende og tungrodd. Ikke er man sikre på at fagene man får forhåndsgodkjent undervises det aktuelle semesteret, og ikke er man sikret at lærestedet godkjenner de valgte fagene i etterkant. Den økonomiske støtten må også økes for å forhindre at studentene lider store økonomiske tap på en opparbeidet kunnskap som gagner nasjonen.

Gjennomsnittsalderen til den norske studenten har blitt høyere. Den ligger nå på 27 år, og det skremmer mange. På lederplass i Dagens Næringsliv 30. Juli uttrykkes det stor uro for at eldre studenter tar plassen til de yngre. Men DN har ikke noe å uroe seg for. Dagens samfunnsproblemer som klimautfordringene og eldrebølgen, er så komplekse og store at det krever en omskolert høyt utdannet arbeidskraft. At en arbeidstager med bachelorgrad i forbrenningsteknologi velger å gå tilbake til skolebenken for å ta en mastergrad i Energi og Miljø, så er det ønskelig!

Forskere som ikke får incitamenter for undervisning, kun for publisering, er et siste problem som har vært under lupen nå 6. august. At forskere ikke premieres karrieremessig ved å bruke tid og ressurser på undervise er en skandale. Dette må det ordnes opp i! Samtidig må man sikre god forskningsbasert undervisning. Problemet med at forskere blir kjøpt og betalt vekk fra undervisningen og over til store forskningsprosjekter er et annet uheldig aspekt. Studentene skal også få sin del av kaken i form av forskningsinnsikt. Ingen forskere bør frikjøpes hundre prosent vekk fra undervisningen.

Dette er alle store og viktige saker for Tekna Studentene som vi kommer til å jobbe med dette skoleåret. Studentene er det viktigste innsatsmiddelet for fremtidig velstandsvekst og det skal Tekna Studentene få myndighetene til å erkjenne!Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LESARBREV