Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Studiefinansiering for studenter med funksjonsnedsettelser


Tekst: ANNE KARINE NYMOEN (PÅTROPPENDE LEDER I NORSK STUDENTORGANISASJON)

Lederen i Studvest hevder i forrige utgave at Norsk studentorganisasjon (NSO) «undergraver det grunnleggende prinsippet om lik rett til utdanning» fordi studiefinansiering for studenter med funksjonsnedsettelser ikke er inkludert i arbeidsprogrammet for 2010-2011. La meg slå fast en gang for alle: Lik rett til utdanning er et fundamentalt prinsipp for NSO. Det er styrende for den politikken vi utformer og de prioriteringene vi gjør, og det er en rød tråd i NSOs prinsipprogram som ble vedtatt på Stiftelsesmøtet i april. I prinsipprogrammet står det også at «Studenter med funksjonsnedsettelser skal ha en egen studiefinansieringsordning under Lånekassen som sikrer fleksibilitet og tar høyde for de utfordringer funksjonsnedsettelsen medfører». En bedre studiestøtte for funksjonsnedsatte studenter er altså vedtatt å være et av NSOs viktigste prinsipper i minst tre år fremover.

Arbeidsprogrammet til NSO ble, i likhet med prinsipprogrammet, vedtatt på Stiftelsesmøtet og er gjeldende i ett år. Arbeidsprogrammet redegjør for de prioriterte politiske sakene som NSO skal arbeide med det kommende året og som forventes å ta opp mesteparten av organisasjonens tid. At et forslag ikke blir inkludert, handler ikke om hvorvidt forslaget er kontroversielt eller ikke, ei heller om vi er for eller i mot. Arbeidsprogrammet er heller ikke noen uttømmende liste over alt NSO skal jobbe for.

Unge Funksjonshemmede har lagt frem et godt forslag til hvordan studiefinansieringen for studenter med funksjonsnedsettelser kan styrkes. NSU og StL har lenge jobbet sammen med Unge Funksjonshemmede for å forankre dette i regjering og Stortinget. Dette vil NSO fortsette med, akkurat som vi vil fortsette samarbeidet for bedre fysisk og pedagogisk tilrettelegging og et sterkere rettsvern mot diskriminering. Vi kommer også til å jobbe for bedre vilkår dersom du blir syk i løpet av studietiden eller dersom du får barn, og for at du skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av alder, bakgrunn og hvor i landet du kommer fra. Alt dette er viktige tiltak for lik rett til utdanning.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LESARBREV