Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Ta med ein venn!


Tekst: HANNE KVILHAUGSVIK (FAG- OG FORSKINGSANSVARLEG I STUDENTPARLAMENTET VED UIB)

Det kan vera einsamt og skummelt i eit eksamenslokale under ein munnleg prøve. Kvifor ikkje ta med deg ein venn?

Eksamenar på Universitetet i Bergen fins i fleire variantar. Ofte er det skriftleg skuleeksamen som utgjer avsluttande prøve i eit fag, i nokon fag er det heimeeksamen, mappevurdering, vurdert praksis – eller noko heilt anna. I nokre fag er det dessutan munnleg eksamen. Er dette den beste evalueringsforma?

Om dette stridast dei lærande. Nokon synst det er den beste måten å visa fram kva dei har lært i faget, andre gjer alt dei kan for å unngå å måtta ta det. Det er ikkje alle fag du kan bli tatt opp til munnleg eksamen i, men det er fullt mogleg at du i løpet av studietida vil måtta ta ein.

Mange synst det er meir utfordrande å ta ein munnleg eksamen enn ein skriftleg. Mange meiner også at munnleg eksamen er skummelt. Men det er ikkje mange som veit at du kan ta med deg ein venn på munnleg eksamen.

Den munnlege delen av eksamenar og prøvar skal nemleg vera offentleg, med mindre omsynet til gjennomføringa av eksamenen eller prøven tilseier noko anna. Så ta gjerne med deg ein venn, så har du nokon å støtta deg til – og nokon som kan sjå korleis sensor oppfører seg.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LESARBREV