Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kronikk.

Oppskriften på en bra studenttilværelse!


ENGASJEMENT. Nøkkelen til en spennende og mest mulig lærerik studenttilværelse er at du engasjerer deg, skriver Synnøve Mjeldheim Skaar FOTO: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

Tekst: SYNNØVE MJELDHEIM SKAAR (LEDER AV STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I BERGEN)

Velkommen alle UiB-studenter, både dere som er helt nye og dere som vender tilbake. Vi i Studentparlamentet fryder oss over at det endelig er liv på Studentsenteret og resten av universitetet igjen! Vi har vært på plass på kontorene våre på studentsenteret siden 1. august og kan bekrefte at Nygårdshøyden uten studenter er nokså tomt.

Vi håper fadderuken er en flott første uke i Bergen for alle dere som deltar i den. Til alle dere som er førsteårsstudenter håper vi får en god introduksjon både til studentlivet, Universitetet og Bergen. Etter at en nokså intens fadderuke er over, husker i hvertfall vi i Arbeidsutvalget at forelesningene og hverdagslivet kom litt brått på.

Selv om fadderuka er over om etter denne uka betyr det heldigvis ikke at all moro er over. Studentlivet i Bergen skal inneholde mer enn lesesal og Bergens berømte bortover-regn. Nøkkelen til en spennende og mest mulig lærerik studenttilværelse er at du engasjerer deg! Ha et engasjert forhold til faget ditt, det som skjer på fakultetet ditt og finne en organisasjon eller aktivitet som passer for deg, så er du så godt som garantert en fin studietid.

Å være engasjert betyr at du blir kjent med masse nye folk. Gjennom å engasjere deg vil du tilegne deg en hel masse kunnskap og erfaring som vil være en uvurderlig viktig del av utdanningen du går ut fra UiB med. På Studenttorget i fadderuka kunne du møte et bredt spekter av studentorganisasjoner på stand, det store utvalget kan gjøre det vanskelig å velge bare en ting. Da er det fint at det ikke er nødvendig. Velg flere.

Studentpolitikk er en av de mange aktivitetene du kan velge å engasjere deg mer i. Studentdemokrati er ikke bare en sosial aktivitet, men også et viktig arbeid for å forbedre utdanningshverdagen. Aktive studenter som er med på å forme og videreutvikle faget sitt og omgivelsene sine er viktig for at Universitet i Bergen skal være en bra utdanningsinstitusjon. Som student ved Universitetet i Bergen er du en del av studentdemokratiet og universitetsdemokratiet. Begge finnes på alle nivå ved Universitetet. Det er viktig at du orienterer deg om hvilke organ som representerer deg, både dersom du vil engasjere deg, men også fordi det er disse som kan hjelpe deg om du møter på problemer i studiene.

Din rolle som student i universitetsdemokratiet er din medbestemmelsesrett på universitetet. Du kan stemme på hvem som skal være rektor, for de fleste dekan og for noen instituttleder. Etter loven skal alle organ med beslutningsmyndighet ved universiteter og høgskoler bestå av minimum 20 % studenter. Derfor finner du studentrepresentanter i alle programstyrer, instituttråd, fakultetstyrer og i Universitetsstyret.

På instituttnivå er det fagutvalget som er organet som representerer deg, for noen er kan det være programutvalg. Fagutvalget arbeider med problemstillinger som er spesifikt for ditt fag og arbeider ofte mye med det rent faglige som evaluering av emner, eksamensformer og pensum. Fagutvalget har kontakt med instituttledelsen på vegne av studentene. Mange steder er det også fagutvalget som står for fagfester, quizer og andre sosiale arrangement. De fleste fagutvalg har et informasjonsmøte eller allmøte i begynnelsen av hvert semester. Møt opp på dette om du er nysgjerrig eller allerede vet at du kan tenke deg å være aktiv i fagutvalget.

Studentutvalgene er de studentdemokratiske organene på fakultetet. De arbeider mye med læringsmiljøet på fakultetet, det vil si de omgivelsene du studerer i, som saker som omhandler standarden på lesesaler og lokaler til studentorganisasjoner på fakultetene. Studentutvalgene kan også arbeide med faglige problemstillinger som angår hele fakultetet, som for eksempel eksamensreglementet. Studentutvalget har kontakt med dekan og ledelsen på vegne av studentene på sitt fakultet. Studentutvalget uttaler seg i saker som skal opp i fakultetsstyret. Studentutvalg velges på ulike måter, ta kontakt med ditt studentutvalg om du vil vite hvordan ditt studentutvalg velges.

Studentparlamentet (SP) er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Bergen. SP arbeider med saker som berører alle eller mange av studentene ved UiB. Det er SP som uttaler seg på vegne av studentene i saker som skal opp i Universitetsstyret, til kommunen eller andre instanser. Studentparlamentet består av 25 representanter som velges for et år av gangen. Av disse er 19 listevalgte og 6 er representanter for hvert sitt fakultet. Studentparlamentet velger et Arbeidsutvalg på fire personer som skal gjennomføre SPs politikk. Kanskje har du møtt oss i fadderuken? Du finner oss uansett på Studentsenteret, der banneret henger, i andre etasje.

Senere i høst vil du ha muligheten til både å stemme og stille til valg til neste Studentparlament. Dersom du ønsker å stille til valg bør du holde øyene åpne for informasjonsmøte på ditt fakultet.

Kom og møt oss på Kvarteret i neste uke, på onsdag 25. og torsdag 26. august. Den 25. august er det debatt om studentboliger, i samarbeid med Fagforbundet. Her får du høre lokale politikere diskutere hvordan de vil løse den desperate boligsituasjonen mange studenter i Bergen befinner seg i. Den 26. august kan du få høre mer om både hvorfor og hvordan du kan engasjere deg i studentparlamentet. Senere på kvelden braker det løs med Studentmesterskap i Stand Up – StudUp. Dette er kick-off turneen for Norsk Studentorganisasjon (NSO). Møt opp, som tilskuer eller deltaker. Vil du ha kontakt med Studentparlamentet kan du komme i kontakt med oss på nettsiden vår eller på facebook. Vi setter også stor pris på besøk, du finner oss bak banneret vårt i andre etasje på Studentsenteret.

Vi håper alle UiB-studenter har en flott start på semesteret. Kontakt oss om det er noe vi kan bidra med! Og husk at den sikreste vegen til et flott semester er å engasjere seg! Vi håper å se deg på Kvarteret 25. og 26. august!Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER