Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Leder.

Lik rett for de like


Den nye studentorganisasjonen undergraver det grunnleggende prinsippet om lik rett til utdanning.

SOM STUDVEST SKRIVER denne uka, og som Universitas kommenterte i forrige uke, har Norsk Studentorganisasjon (NSO) valgt å ikke inkludere kravene foreslått av Unge funksjonshemmede (UF) i sitt arbeidsprogram. Opprinnelig ble dette begrunnet med at arbeidsprogrammet ikke burde ha for mange punkter, mens det nå vises til at man ikke ønsker å inkludere krav fra andre organisasjoner – som for eksempel UF.

Det er forståelig dersom visse ting gikk litt fort for seg under stiftelsesmøtet i slutten av april, men det er heller ingen unnskyldning. NSO fikk nemlig tid til blant annet å inkludere punktene om at utdanning bør gi pensjonspoeng og at studentrabatt ikke bør ha noen aldersgrense. Begge deler er gode forslag som Studvest støtter, men før man tenker på studentrabatt for voksne studenter bør man være sikker på at alle eventuelle barrierer mot utdanning er fjernet.

PRINSIPPET OM AT alle skal ha lik rett til utdanning bør derfor trumfe begge disse sakene, og bør til enhver tid være det viktigste prinsippet NSO arbeider etter. Hensikten bak studiestøtten er nemlig å sikre «like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold». I praksis er det ikke slik idag.

Det er derfor urovekkende å høre NSO-leder Anne Karine Nymoen si at dette ikke er deres fanesak, men at den nye organisasjonen ønsker å være en støttespiller for UF. Dersom man støtter UFs sak, virker det noe underlig å ikke ville inkludere punktene i ens eget arbeidsprogram. Er ikke hele hensikten med NSO å være en samlende organisasjon som kan snakke alle studenters sak, og da spesielt de mest utsatte?

UF HAR BLANT annet foreslått 12 måneders studiestøtte for funksjonshemmede, begrunnet med at det er vanskelig for mange med funksjonshemminger å skaffe seg sommer- eller deltidsjobb. I tillegg poengteres det at funksjonshemming og kroniske sykdommer kan forlenge studieløpet, noe som ikke bør resultere i høyere gjeld den dagen man er ferdig. Ingen av disse forslagene er kontroversielle, og NSO bør derfor snarest inkludere dem i sitt arbeidsprogram.

I en tid der ulike politiske grupperinger lefler med ideen om å privatisere Lånekassen, er det essensielt at NSO er helt klare på at prinsippet om lik rett til utdanning til enhver tid er den viktigste saken. Alternativt risikerer vi at et av det norske samfunnets viktigste prinsipper gradvis forvitrer.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LEIARAR