Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Tid for opprydning


Et styrket Velferdsstyre må bruke sjansen til å fornye et skjørt Velferdsting.

Velferdstinget er det øverste studentorganet under Studentsamskipnaden i Bergen, og de som fordeler velferdsmidlene studentene betaler for med semesteravgift. Nå får Velferdsstyret, som står for tingets daglige drift, honorerte stillinger. Det er, ifølge nåværende styreleder Katrine Sirnes Hjellum, for at Velferdstinget skal «fungere som eget organ». Hvis de lykkes med det vil pengene i aller høyeste grad være vel brukt. Spørsmålet er hva og hvordan det skal skje.

Har man overvært noen møter i Velferdstinget vet man at utfordringene er mange, og opplevelsen ofte selsom. For organisasjonene som får støtte kan den være direkte nervepirrende. Representantene i Velferdstinget, valgt inn fra universitet, høyskoler og andre institusjoner, har nok alle gode intensjoner. Men som resultat av strukturen til tinget, møterutiner og frivillighetsbasis stiller ofte representantene dårlig forberedt til å stemme over forslag som går helt ned i detalj på budsjettforslag. Følelsen av at tilfeldigheter råder over millioner av kroner er tidvis total.

Det er mye å sette fingeren på. Et problem er i arbeidet med budsjetter. Budsjettkomiteen, en komité som også får honorerte stillinger fra neste år av, har et omfattende arbeid med å sette seg inn i budsjettforslag og argumentasjon fra organisasjonene. Medlemmene i denne komiteen får etterhvert, av nødvendighet, en solid innsikt i organisasjonenes drift. Like fullt kan et nøye gjennomarbeidet forslag fra komiteen forkastes i raske vendinger i Velferdstinget, fordi et karismatisk medlem argumenterer godt for det og fordi et nytt forslag plutselig høres fristende ut.

Prosessen kan virke parodisk når vedtak vedtas og ting virker å være på plass, før noen strekker hånda i været og innvender at en detalj har blitt glemt, og oops, så var et tidligere vedtak gjort litt for raskt. Det er denne spontane «på lykke og fromme»-atmosfæren (inkludert pubertal fnising og facebooksurfing) når organisasjoners fremtid avgjøres, som provoserer. Hva kan et mer ressurssterkt Veldferdsstyre gjøre for å effektivisere denne prosessen, og sikre representantenes innsats?

Det som virker besynderlig er å opprette en hel rekke småstillinger for å løse floka. Hvordan skal man stille budsjettkomiteens 10- og 15-prosentsstillinger og Velferdsstyrets deltidsstillinger til ansvar for lommepengene de får? Det blir vanskelig å si at noen ikke gjorde seg 10 prosent verdig. Vi håper likevel at Velferdstinget kan få en ny vår med sitt, på papiret, mer ressurssterke styre. Det vil hele studentbergen nyte godt av.

Takk for i år

Med dette nummeret takker vi i Studvest for oss i 2009. For studentene har det vært et år preget av vage politiske løfter og vagere resultat, men med noen lysglimt i form av nybygg som reiser seg både for utdanningsinstitusjoner og studentsamskipnader. Vi håper at Studvest har gitt deg både sakene du ønsket og de som opplyste deg om det du ikke visste. Ønsker du å bidra til å gjøre Studvest enda bedre, kan du søke på en av stillingene som er utlyst på side 19. Nyhetsredaktør Johan Lie Hammerstrøm og ansvarlig redaktør Matias Helgheim takker nå farvel, og ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LEIARAR