Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Nødvendige studentboliger


Tekst: ANNE KARINE NYMOEN (LEDER I NSO) OG KARI-ELISABETH VAMBESETH SKOGEN (VELFERDS- OG LIKESTILLINGSANSVARLIG I NSO)

I forrige nummer av Studvest skriver Sondre L. Rasch at studentboliger er urettferdig. Rasch mener at studentboliger kun gagner det fåtallet som bor i dem, og synes at man heller burde bruke pengene på økt stipend til studentene. Dette er Norsk studentorganisasjon (NSO) uenig i.

Bolig er den utgiftsposten som tar størst bit av studenters økonomi. SSB sin leiemarkedsundersøkelse viser at leieprisene har økt med hele 7 prosent første halvår i år. Sett i sammenheng med at studiestøtta har økt med skarve 140 kr i måneden i år (1,6 prosent), betyr det at lommeboken til studentene stadig blir tynnere. NSO er enige med Rasch i at studiestøtten trenger et løft, men ikke på bekostning av studentboligbygging.

NSO mener at studentboliger er et utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre lik rett til utdanning, og har lenge jobbet for å nå en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent. Studentboliger skal være et rimelig og godt tilbud til de studenter som benytter seg av disse, og det skal bygges i et omfang som gir en prisdempende effekt på et presset privat boligmarked. Slik kommer de både studenter og andre leietakere til gode.

Mange studenter sliter på det private leiemarkedet, og år etter år slår media opp studenter som har havnet i dårlige leieforhold med eksempelvis brannfarlige boliger. Flere huseiere deler også opp boligene i stadig flere enheter for å øke profitten. Dette strider riktignok mot loven, men på grunn av antallet husløse studenter ved semesterstart vet dessverre huseierne at etterspørselen er så stor at kravene til kvalitet svekkes. Studentboliger skal være trygge og forsvarlige hjem der man sikres at ens rettigheter blir ivaretatt. De er tilrettelagt for studenter, studenters situasjon og det mangfoldet de representerer.

I sommer stod nesten 15 000 i kø for å få studentboliger, og flere hundre lå på madrasser i gymsaler eller hos venner mens de ventet på et sted å bo. I årene fremover vil studenttallet øke kraftig, noe som vil gjøre studentenes boligsituasjon enda mer utfordrende. NSO synes at det er positivt at flere ønsker å ta høyere utdanning, men mener at denne utviklingen må sees i sammenheng med velferdstilbudet til studentene . Det er også et økt fokus på internasjonalisering ved norske utdanningsinstitusjoner, og da de fleste opererer med boliggaranti for internasjonale studenter krever dette kontinuerlig satsning på studentboligbygging.

NSO har et mål om at 1 av 5 studenter skal ha mulighet til å bo i en studentbolig hos studentsamskipnadene, altså en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent. I dag er den nasjonale dekningsgraden på under 14 prosent, vi mangler dermed nesten 13 000 hybelenheter for å nå målet. I Bergen, som Rasch trekker frem, er dekningsgraden kun på drøyt 12 prosent. NSO ser gjerne på andre tiltak som kan bidra til at studenter klarer seg bedre på boligmarkedet, men mener at en ambisiøs og kontinuerlig satsning på studentboliger er nødvendig for studenters økonomiske og sosiale velferd.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LESARBREV