Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kronikk.

Sats på kunnskap!


Tekst: GRO SELÅS KALLEVIK og LEDER STUDENTKONTAKTGRUPPEN I TEKNA AVDELING BERGEN

«Finan»- og «klimakrise» preger nyhetsbildet, og det hersker liten tvil om at det er forandringer på vei. Begge «krisene» må kunne sies å ha en sammenheng siden den enorme økonomiske veksten har gjort stor inngrepen i de globale naturressursene. FN lanserte nylig en plan som blir omtalt som en grønn «New Deal». For å få fart på økonomien igjen, trengs det altså omfattende tiltak som Franklin D Roosevelt satte i gang etter depresjonen i 30-årene. Tanken er at finanskrisen skaper en mulighet til å utvikle en ny verdensøkonomi tuftet på miljø, moral og samfunnsansvar.

For studentene innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag bør dette være en utvikling til ettertanke. Dette er ikke et usannsynlig fremtidsbilde, og resultat vil blant annet være politiske insentiver som i stor grad vil påvirke fremtidens vinnerbedrifter. Slike selskaper må rett og slett være nyttige for samfunnet for å kunne lykkes. Selvfølgelig er dette sett i et langsiktig perspektiv, men ikke mindre må det kunne karakteriseres som et positivt scenario. Det viktige er at vi som skal ut i arbeidslivet, har et kritisk søkelys på en potensiell arbeidsgiver. For det første gjenspeiler det et etisk ansvar, men også en strategisk mulighet. Selvfølgelig er det sannsynlig at vi i en periode også vil kunne oppleve et strammere arbeidsmarked, slik at moralske hensyn nødvendigvis må vike. Man tar rett og slett det man får. Men det er viktig å merke seg at bedrifter som ikke er forberedt eller villig til å vise et oppriktig engasjement for miljø eller samfunn, sannsynligvis ikke vil kunne overleve i den nye økonomien.

Som sagt trengs det politiske tiltak, og det virker som om bevisstheten er til stede. Det er blant annet interessant å merke seg hvor handlekraftige styresmaktene viste seg å være da det finansielle systemet var på randen av et sammenbrudd. Denne viljen trengs derfor i konkrete klimatiltak, og ikke minst når det gjelder utdanning av morgendagens teknologer og naturvitere. Derfor har Tekna (teknisk-naturvitenskapelig forening) vært aktivt ute og etterlyst en krisepakke innenfor forskning og utdanning, siden det ofte er disse områdene som lider når lavkonjunkturen slår inn. Den nye verdensøkonomien ligger som sagt frem i tid, men det faktum at den globale økonomien som vi er vant med vil forandres, er det ikke tvil om. Det må også kunne slås fast at den framtidige økonomen i stor grad vil være avhengig av kunnskap. Forskning og kompetanse må til, og dagens studentmedlemmer i Tekna vil etter all sannsynlighet ha en sentral rolle. For et par år siden fristet det for noen studenter å hoppe av etter endt bachelorgrad, fordi bedrifter lokket med attraktive lønnstilbud. I dag bør valget om å ta en mastergrad være et udiskutabelt valg.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER