Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Boligpriser spiser opp studiestøtten til studentene


NYE BOLIGER. Her på Grønneviksøren skal det komme nye studentboliger de neste årene, men Øystein Fimland krever at regjeringen tar et nasjonalt ansvar i boligpolitikken. ILLUSTRASJON: 3RW ARKITEKTER

 
STUDVEST FØLGER TEMAET:
BOLIG
Rimelige boliger er nødvendig for å oppfylle prinsippet om lik rett til utdanning.

Tekst: ØYSTEIN FIMLAND (LEDER AV STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN)

Bergen er en privilegert by når det kommer til høgere utdanning. Vi har både profilerte institusjoner med et bredt spekter av ulike studieretninger, og dyktige fagmiljøer. Dette gir byen store ressurser innen kultur, arbeidskraft, teknologi og ikke minst ressurser for fremtiden.

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) er organisasjonen som ser til at byens studenter har det bra når de ikke er på skolen. SiB står for blant annet kafédrift på byens institusjoner, billige treningstilbud, refusjon av legeutgifter, og kanskje aller viktigst, studentboliger.

RIMELIG ALTERNATIV

Hensikten med studentboliger er å tilby studentene et godt og rimelig alternativ til det private markedet i nærheten av utdanningsinstitusjonene, og slik sikre rekruttering av nye studenter uavhengig av økonomisk bakgrunn eller situasjon. En tilbyder som krever langt mindre i leie blir en god konkurrent, og vil bidra til å justere prisene i det private markedet. Studentboliger er et viktig nasjonalt virkemiddel for å oppfylle prinsippet om lik rett til utdanning.

Bergen er avhengig av oss studenter. Vi er en viktig del av arbeidsstyrken i den lokale servicenæringen under studietiden, og en enorm ressurs for næringslivet i hele regionen i etterkant. Jo bedre vi har det i Bergen under studietiden, jo større er sannsynligheten for at vi bosetter oss i regionen etter endt studium.

ØKTE LEIEPRISER

En student fikk i 2009 et maksimum lån og stipend på til sammen 87 600 kroner. Studiestøtten har ligget på et lavt nivå lenge, og ble til 2010 oppjustert med svake 1,6 prosent. Fordelt på de 11 månedene vi trenger utbetaling blir det spinkle 8090 kroner i måneden. Gjennomsnittlig månedsleie lå i fjerde kvartal 2009 på 5444 kroner, mot 5124 kroner året før. Til sammenligning, en økning på hele 6,2 prosent. De resterende 2600 kronene er det ikke mulig å leve for.

Studentboligsituasjonen i Bergen ligger i dag på et nivå under landsgjennomsnittet. De to nasjonale studentorganisasjonene Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion la i fjor frem Studentboligundersøkelsen. Den viste at Bergen med 24 363 studenter kun hadde 3151 studentboliger. SiB, studentorganisasjonene, Bergen kommune og Stortinget har alle et mål om at 20 prosent av studentene skal ha tilgang på studentboliger. I Bergen har vi knappe 13 prosent dekning.

SiB står for bygging og drift av studentboliger i Bergen. Deres store utfordring er at tilskuddet de får av staten, gjør at det fortsatt er studentene som betaler mesteparten av regningen. Det er et nasjonalt ansvar å sørge for at studentene får rimelige boliger.

900 BOLIGER I 2011

Lokalt har Bergen kommune gjort svært mye for å legge forholdene til rette: Femårsvisjonen for studentboligbygging fra 2007 har blitt fulgt opp med blant annet en handlingsplan for fremtidig boligbygging, tomten for å bygge på Grønneviksøren ble svært raskt regulert og Bergen kommune har hatt press mot sentrale myndigheter for å få flere tildelinger.

I 2009 tildelte regjeringen 1600 studentboliger, godt over de 1000 studentene krevde (300 ekstra i krisepakken og 300 i valgkampen). Men problemene ligger i tildelingen av midler, og fremdeles i antall boliger. Slik tildelingen fungerer nå må studentboligene bygges innenfor en kostnadsramme som i 2008 ble økt fra 500 000 kroner til 600 000 kroner. Andelen staten dekket var før økningen 50 prosent, men når kostnadsrammen ble justert ble ikke statens andel endret. Med tilskuddet fra staten på kun 42 prosent, er det ikke enkelt å tilby rimelige boliger. I Bergen er det nå prosjektert over 900 boliger, klare til å bygges og stå ferdige i 2011.

For å nå ambisjonen om 20 prosent dekningsgrad mangler vi i Bergen nå langt over 2000 boliger. Nasjonalt mangler det over 10 500, så Bergen er en viktig del av det nasjonale prosjektet for å få bygget nok studentboliger. De 1600 studentboligene som regjeringen tildelte i fjor er på landsbasis.

SIKRER HELTIDSSTUDENTEN

Et rimelig sted å bo for flere studenter er et viktig krav. Vi har for eksempel ikke rett på ferie, da de fleste bruker sommermånedene på å jobbe fordi studiestøtten bare er for ti måneder. Studenter flest klarer seg ikke på studiestøtten uten å jobbe ved siden av studiet, og studentboliger er derfor et viktig virkemiddel for å gi studenter mindre kostnader.

At flere studenter får et rimelig sted å bo er på alle mulige måter et nøkternt og realistisk krav. Dersom vi skal sikre heltidsstudenten, og kunne tilby lik rett til utdanning, må det bygges flere studentboliger.

Uthev:

Studentboliger er et viktig nasjonalt virkemiddel for å oppfylle prinsippet om lik rett til utdanning.

Det er et nasjonalt ansvar å sørge for at studentene får rimelige boliger.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER