Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kommentar.

Forsømte utvekslingsstudenter


ILLUSTRASJON: KJELL ERIK SØVDE

Som selvstendig søker til et utenlandsk universitet, kan veien til et videre studium virke både usikker, uoverkommelig og tidvis unødvendig komplisert.

Tekst: THERESE SANNI

Tidligere i år ble Universitetet i Bergen (UiB) utropt som et av de beste universitetene på utveksling i landet. Tallene viser at UiB sendte om lag 600 studenter ut i den store verden i 2009. Det er en tilnærmet tredobling fra 2003.

At UiB ruver øverst på utvekslingslistene er et tydelig sunnhetstegn for et universitet som ønsker en internasjonal profil. Universitetet bør imidlertid sterkt vurdere å utvide utvekslingsbegrepet de opererer med og som per dags dato begrenser seg til utvekslingsavtaler innenfor studieplanene. Dersom UiB åpner for å la begrepet «utvekslingsstudent» favne også dem som forlater UiB-studiene definitivt til fordel for universitetsstudier i utlandet, vil de gjøre både seg selv og sine studenter en enorm tjeneste. Med dette viser universitetet ikke bare vilje til å promotere studentenes UiB-baserte kunnskap i utlandet, men de sparer også disse for unødvendige mengder administrativt arbeid.

For det hersker ingen tvil om at studentene som «deserterer» UiB til fordel for utlandet, vil ha uhyre stort utbytte av om universitetet blir mer villig til å tilrettelegge deler av søknadsprosessen for dem. På et lavt nivå dreier det seg om å utvide språkalternativene for karakterutskrifter og vitnemål. I dag begrenser disse seg til bokmål, nynorsk og engelsk – ikke akkurat det beste repertoaret for et internasjonalt språkmangfold og ikke verdig noe universitet i 2010. Dokumentene bør minst også tilgjengeliggjøres på de «store» språkene spansk, tysk og fransk. Med en knapt merkbar innsats ville UiB spart studenter fra å måtte betale store summer for å få flere dokumenter enn nødvendig oversatt av statsautoriserte oversettere eller ambassader.

På et høyere plan burde UiB strebe etter å tilby internasjonale språktester som er obligatoriske ved søking til universiteter blant annet i Frankrike. Testene som kreves, arrangeres per dags dato kun et fåtall ganger i året – henholdsvis ved Kultursenteret i Oslo og Stavanger eller ved Utenriksdepartementet. I Europa tilbyr en rekke universiteter de samme språktestene flere ganger i året.

Men aller mest savnes informasjonen og veiledningen som er så essensiell for enhver søker som fortaper seg i bunken av motivasjonsbrev, forsknings- eller karriereskisseringer som mange universiteter i utlandet krever. At ulike land har ulik sedvane for hva som forventes i søknadsprosessen for en selvstendig søkerkandidat fra utlandet, er noe trolig mange studenter som har stått i denne situasjonen har følt på kroppen. Nettopp derfor bør UiB blant annet gå inn for å samarbeide med arrangørene av internasjonale uke om å opprette følgende tema ved neste års konferanse: Sedvane og søknadsprosessen fra A til Å i populære utvekslingsland. Andre fortløpende tiltak kan være å tilby søknadskursing i regi av ansatte i ANSA dersom interessen fra nok studenter melder seg.

Til syvende og sist må det i større grad være et mål for UiB å ruste sine studenter for alle mulige typer videre utdanning – enten det er i Norge eller i utlandet. Dette vil både universitetets rykte og studentene selv tjene på. Og først da kan UiB si seg best på utveksling i landet. Ikke fordi de sender flest studenter ut, men fordi de ser begrepet i en større kvalitetsmessig sammenheng.

Utheva:

– Dersom UiB åpner for å la begrepet «utvekslingsstudent» favne også dem som forlater UiB-studiene definitivt til fordel for universitetsstudier i utlandet, vil de gjøre både seg selv og sine studenter en enorm tjeneste.

Forsidesitat:

– Utvid utvekslingsbegrepet.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KOMMENTARAR