Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Kamper verdt å kjempe


Studiestøtte i elleve måneder vil ikke løse hverken studentenes pengeknipe eller boligsituasjon.

Kulda har satt sitt preg på det nye året, og Studvest skriver denne uka om iskalde studentboliger og lesesaler. Det er kanskje ikke så overraskende at studentene blir mer påvirket av den lave temperaturen enn mange andre, men kuldeperioden har samtidig vist hvor viktig det er at dekningsgraden for studentboliger må bli mye høyere.

Studentsamskipnaden i Bergen skal ha honnør for å reagere kjapt i forbindelse med kuldeproblemene i en av sine boliger, men man kan spørre seg om andre huseiere føler samme ansvar.

Det er nemlig en kjensgjerning at de fleste studentene i Bergen må ut på det uregulerte private boligmarkedet for å finne seg bosted, og ender ofte opp i eldgamle bygårder med isolasjon deretter. Siden det er leietakerne selv som i de fleste tilfeller betaler for strømmen, har huseierne heller ingen økonomiske incentiver til å utbedre boligene. Resultatet blir noen saftige strømregninger ved neste korsvei, som vil gå hardt utover allerede fattige studenter.

Samtidig har Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund allerede begynt det tilsynelatende umulige arbeidet med å påvirke neste års statsbudsjett. Tilsynelatende umulig, fordi de selv allerede later til å ha gitt opp kampen om elleve måneders studiestøtte i 2011. Det er kanskje like greit, for mer penger er uansett et kortsiktig tiltak som ikke løser de langsiktige utfordringene. Det ville utløst et midlertidig jubelbrøl fra håpefulle studenter, men i neste omgang ville husleieprisene vært tilpasset de nye studentlommebøkene. Den eneste studentsaken som kan gi en varig bedring i studentenes økonomi, er derfor langt flere studentboliger.

Boligspørsmålet dreier seg på mange måter om en situasjon der det oppfattes som ikke ønskelig eller ikke mulig med reell politisk styring. Da Jonas Gahr Støre på vegne av regjeringen stilte opp til intervju med Studvest i høst, mente han boligsituasjonen i Bergen var kommunens ansvar. Spør man dem, får man derimot til svar at ansvaret ligger i Oslo. I begge tilfeller blir resultatet det samme, og studentene blir prisgitt dårlig isolerte boliger i et uregulert marked.

Foreløpig har ikke politikerne vært villige til å tenke stort og sammenhengende om disse problemene, og spørsmålet har i stedet blitt en kasteball mellom stat og kommune. Dersom studentene skal få gjennomslag for den saken som i sterkest grad kan påvirke deres økonomi, bør studentpolitikerne revidere sin liste med krav til politikerne.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LEIARAR