Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kronikk.

Sigmund Grønmo er studentenes rektor!


Tekst: BEN HOLAN (NSU-LEDER 2008) SYNNØVE MJELDHEIM SKAAR (STUDENTREPRESENTANT I UNIVERSITETSSTYRET)

Kampen om å bli UiBs rektor de neste fire årene står mellom nåværende rektor Sigmund Grønmo og utfordrer Rolf Reed. Vi stiller oss bak Grønmos kandidatur fordi hans lederskap de siste fire årene har vist seg å være en styrke for studentdemokratiet og god støtte i mange studentrelaterte saker.

Støtten understrekes også av at blant annet alle tidligere NSU-lederne i Grønmo-perioden har stilt seg bak hans kandidatur. Dette er studentledere som har jobbet tett sammen med universitetsledelsen og samlet sett har et godt grunnlag for innsikt i hvilken innflytelse studentene har hatt med Grønmo som rektor. Studentlederne under Grønmo har følt seg inkludert av en åpen ledelse som har vært genuint opptatt av dem. Til sammenligning kunne vi lese i Studvest 12. november hvordan Reed nektet å ta selvkritikk da instituttet han leder unnlot å informere masterstudentene sine om sopputbrudd på lesesalen. Vi vet hva vi får med Grønmo. Det samme kan vi ikke si om Reed, som med sitt tvetydige standpunkt angående ansatt eller valgt ledelse ved UiB skaper uklarhet på hva man egentlig stemmer på.

Til tross for at flertallet på universitetet er i mot, har han og prorektorkandidat Ernst Nordtveit jobbet for å innføre ansatt ledelse. I Studentparlamentsmøtet 10. mars uttalte han at han ikke var for ansatt rektor, men 9. mars skrev han og resten av teamet i et innlegg På Høyden at: ”Vi vil ikke legge skjul på at vi i utgangspunktet tror UiB ville vært best tjent med en modell med tilsatt rektor….” Vi vil legge til at de mest markante motstanderne av valgt rektor blant de ansatte har stilt seg bak Reed. Det bør derfor ikke være noen tvil. Blir dette rektoratet valgt vil de jobbe for at den neste rektoren blir ansatt. Etter vår mening vil dette være et uopprettelig feilgrep fordi studentenes medbestemmelse sikres gjennom valgprosessen der kandidatene må stille på en plattform og debattere sine standpunkt.

Vi har også merket oss at Reed ikke finner plass til en viserektor for internasjonalisering. Dette er beklagelig da Kjersti Fløttum har gjort en fenomenal jobb de siste 4 årene i å synliggjøre UiB internasjonalt. UiB har i løpet av Fløttum / Grønmos periode klatret over 100 plasser på The Times rangeringsliste over verdens beste universitetet, på samme tid har for eksempel NTNU falt 85 plasser og ligger nå bak UiB. For de internasjonale studentene ved UiB har viserektor for internasjonale relasjoner vært av stor betydning. De internasjonale studentene vil i årene som kommer møte store utfordringene i Norge og trenger derfor all støtten de kan få. For oss fremstår derfor Reeds valg om å ikke ha en viserektor for internasjonale relasjoner som en bevisst nedprioritering av UiB som et internasjonalt universitet, og en nedprioritering av de internasjonale studentene.

Vi er glade for at det igjen er rektorvalg ved UiB. Lederskapet ved byens viktigste kunnskapsinstitusjon skal (forhåpentligvis ikke for siste gang) velges. For UiBs utvikling er det en styrke med uenighet, men de som er uenige må akseptere at UiB representerer mange ulike interesser. Vi kan derfor ikke tillate at internasjonalisering ignoreres, og at studentenes viktigste innflytelse ødelegges.

Sigmund Grønmo har holdt løftet han ga om å styrke forholdet til studentene. Dette understrekes av at studentlederne samt et flertallet i Studentparlamentet støtter Grønmos kandidatur. Vi tror ikke Rolf Reed er studentenes rektor. Vi håper studentene forstår hva som står på spill, og oppfordrer alle til å benytte stemmeretten for å sikre at nettopp stemmeretten beholdes. Studentenes stemme vil avgjøre valget.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


Kommentarer (gammelt system)Hør hør!!


Det må i såfall være den middelmådige students rektor. Å velge Grønmo er å velge fire nye år med middelmådighet.  SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER