Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Fornuftig slankeprosjekt


Studentlisten har valgt å korte ned et overdådig handlingsprogram, men viktige tiltak har forsvunnet i prosessen.

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen valgte på årets første møte å totalrenovere handlingsprogrammet fra ifjor. Programmet er en formalisering av de sakene Arbeidsutvalget (AU) skal arbeide med på vegne av Studentparlamentet, og ble slanket ned fra hele 85 punkter i 2009 til 55 nå i 2010. Handlingsprogrammet er tydelig dominert av Studentlisten og er for så vidt i tråd med de løftene lista gikk til valg på i høst. Tanken om å gjøre handlingsprogrammet mindre omfattende, og dermed mer realistisk å gjennomføre, er isolert sett en god idé, men man bør likevel stille spørsmål ved det endelige vedtaket.

Blant annet har man valgt å kvitte seg med prinsipprogrammet, og i stedet satse alt på et handlingsprogram som er mer eller mindre spesifikt. Man har også valgt å ta bort de punktene man mener det ikke er politisk vilje til å endre i Bergen kommune, men dette argumentet faller på sin egen urimelighet. Det er en fallitterklæring å gi opp kamper fordi de tilsynelatende er umulige. Byrådets sammensetning er kanskje statisk fram til lokalvalget i 2011, men ikke nødvendigvis politikken.

Det er likevel en styrke at de delene av programmet som er konkrete i målsettingene er såpass kortet ned. For studentene vil det bli lettere å sjekke om studentpolitikerne faktisk oppnår målene sine, samtidig som det er lettere å få gjennomslag i saker der man har et klart og uttalt mål på forhånd. Radikal Liste hadde dog et godt poeng da de blant annet poengerte en viss forskjellsbehandling i hvilke fakultetsspesifikke spørsmål Arbeidsutvalget skal vie tid og krefter til i det kommende året. Det fins ikke gode grunner til å kjempe for at SV-revyen skal få egne lokaler ved sitt fakultet, mens man ikke gjør det samme for den nystiftede HF-revyen.

Studentparlamentet har også valgt å fjerne punktet om at man skal arbeide for etablering av sprøyterom i Bergen, og parlamentsleder Synnøve Skaar antyder i denne utgaven av Studvest at dette er ungdomspartienes ansvar. Vi mener det er en dårlig idé, og absolutt ikke en sak man kan skyve over på ungdomspartiene. Med studentene som nærmeste naboer og vitner til den tragiske hverdagen til Bergens mest marginaliserte, burde dette hatt en selvskreven plass i programmet. Et slikt vedtak ville ikke innebåret noe videre merarbeid, men det hadde sendt ut visse signaler om hvilke verdier studentene står for. Det er fullt mulig å kombinere spesifikke studentsaker og prinsippspørsmål i et slikt program uten at hverken det ene eller det andre svekkes i særlig grad.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LEIARAR