Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kronikk.

Fakultetene må gi rom for studentaktivitet


Det er gledelig at Kvarteret har gjenåpnet, men vi vil advare Universitetsstyret mot å tro at det vil løse alle behov for studentarealer.

Tekst: SYNNØVE MJELDHEIM SKAAR (LEDER AV STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I BERGEN)

De siste ukene har mye handlet om studentarealer for oss i Arbeidsutvalget. Både på grunn av den gledelige begivenheten da Kvarteret ble gjenåpnet og som følge av at Universitetsstyret sist torsdag fattet vedtak om ny internhusleieordning ved Universitetet i Bergen (UiB). Vi har viet disse to sakene mye oppmerksomhet fordi vi vet at en god utdanning inneholder mer enn bare boklig kunnskap og teoretisk lærdom. De sosiale aspektene ved å være student er en like viktig bestanddel av utdanningen vår.

Et godt studentmiljø er avgjørende for at man skal trives som student. Et godt studentmiljø omfatter både et godt faglig-sosialt miljø og et godt studentkulturtilbud. Studentkulturen i Bergen er endelig tilbake til ypperlige vilkår med gjenåpningen av Kvarteret. De yrende aktivitetene gjennom frivillig engasjement fra studenter er et glimrende eksempel på hva som er verdifullt med det sosiale aspektet ved å være student. Kvarteret er viktig som et inspirerende kulturtilbud og naturlig samlingssted for alle bergensstudenter når en skal ha et givende avbrekk fra lesesalen.

TEORI OG PRAKSIS

For å trives som student må man også trives i studiesituasjonen. Et godt sosialt miljø med tilhørighet til fagmiljøet er avgjørende for at studenter skal trives. Et godt faglig-sosialt miljø er viktig for å få en best mulig utdannelse ved UiB: Den delen av utdanningen som skjer i samspill og samarbeid med andre studenter gir vel så viktig kunnskap som å lære teori. Forskjellige tiltak som kollokvier, debatter, diskusjoner eller faglunsjer lærer oss som studenter å bruke fagene våre aktivt. Et godt sosialt miljø bidrar nettopp til at folk blir kjent. Studentorganisasjonene på fakultetene sine arrangementer og aktiviteter er glimrende muligheter til akkurat det.

Første uken av februar arrangerte Studentparlamentet noe vi kalte Engasjementsaften, der de utallige studentorganisasjonene på fakultetene ble invitert. Vi møtte over hundre studenter som bruker tiden sin på at du skal trives som student på ditt fakultet. Vi mener det må være selvsagt for fakultetene å legge til rette for arbeidet til studentorganisasjonene ved å stille lokaler til disposisjon. Da tenker vi ikke bare på kontorlokaler, men også samlingslokaler. Noen fakulteter er så heldige å ha slike lokaler, vi mener det skal være en selvfølge at alle fakulteter har dette.

LøSER IKKE ALT

Åpningen av Kvarteret løser mange problemer for de tverrinstitusjonelle studentorganisasjonene. Vi vil advare universitetsledelsen mot å tro at Kvarteret også vil løse alle behov for studentarealer. At Kvarteret skal være et areal der alle studentorganisasjoner ved UiB skal få løst sine arealbehov, vil føre til at ingen vil ha en fullgod løsning. Vi er glade for at de store studentkulturorganisasjonene kan bruke Kvarteret til det store og verdifulle kulturtilbudet de har til alle Bergens studenter.

Studentorganisasjonene på fakultetene har et helt annet behov. Et av de viktigste trekkene ved et samlingslokale for disse er nettopp at lokalet er plassert i tilknytning til fakultetene, nettopp fordi disse lokalene skal brukes for å skape et godt miljø for studentene der og skape en tilhørighet til fakultetet. Rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, lovet på den overfornevnte engasjementsaftenen at alle fakulteter skal tilby studentorganisasjonene slike lokaler. Det er et løfte vi skal se til at blir overholdt.

HF TRENGER LOKALE

I styremøtet forrige uke vedtok Universitetsstyret en ny husleieording ved UiB som inneholder et incentiv til fakultetene om å være mer effektive med tanke på hvor store arealer de bruker. Om fakultetene nå klarer seg med mindre arealer, vil det bety midler til overs til andre formål. Vi frykter at dette kan gå ut over studentarealer. Vedtaket i styret nevnte spesifikt at studentene skal tas med i arbeidet når detaljene i husleieordningen utarbeides. Med rektors løfte friskt i minne har vi tro på at løftet om at alle fakulteter skal ha gode samlingslokaler for studentorganisasjonene sine vil bli innfridd. I dag mangler slike lokaler hos Det humanistiske fakultetet, Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Det psykologiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.

I året som gikk har Humanistisk studentutvalg gjort et stort arbeid for å få på plass et samlingslokale på fakultetet. Studentbarometeret fra 2009 viser klart hvor viktig det er å få på plass et slikt lokale på Det humanistiske fakultet; Studentene der er de blant UiBs studenter som svarer at de føler klart lavest sosial tilhørighet til fakultetet og fagmiljøet sitt. Vi håper både universitetsledelsen og ledelsen ved fakultetet ser det presserende behovet for å få på plass et slikt lokale snarest.

LæRINGSMILJøPRISEN

Studentarealer er en del av læringsmiljøet vårt. Læringsmiljø handler selvsagt om kvaliteten på studentarbeidsplasser, men gjelder også de psykososiale omgivelsene rundt studiene. I disse dager har du mulighet til å nominere fagmiljø eller enkeltpersoner ved UiB som du mener har gjort en innsats for læringsmiljøet til Læringsmiljøprisen 2010. Vi håper dere nominerer de dere mener fortjener prisen. Les mer i oppslag på Mi side!Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER