Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kommentar.

Mer penger før privatisering


ILLUSTRASJON: NORA HJELMBREKKE

Fremskrittspartiet er i utakt med folket når de ønsker å legge ned Lånekassen.

Tekst: OLE MAGNUS MOSTAD

Fremskrittspartiet har nedfelt i sine handlings- og prinsipprogram at de ønsker å legge ned Lånekassen. Alternativet de skisserer er at bankene i landet overtar ansvaret for studielånet, med en statlig garantiordning som skal sikre stipendandelen. Med andre ord de samme rettighetene for studentene, men med valgfrihet og konkurranse mellom bankene. Dette er gode tanker, men flere aspekter må avklares først.

For det første vil dette trolig bidra til økt byråkratisering. Når man går inn for et slikt forslag med en todeling av studiefinansieringen, mellom staten og stipendutbetalinger på den ene siden og private banker og lån på den andre, vil systemet bli enda mer tungrodd og uoversiktlig. Det vil selvfølgelig være fordeler ved å konkurranseutsette den monopolistiske ordningen man har i dag, men så lenge staten fremdeles skal spille en sentral rolle, blir det problematisk med konkurranse rundt halvparten av driften. Det vil trolig heller arte seg som et fordyrende mellomledd, og dermed virke mot sin hensikt.

Dessuten har studentene andre ønsker enn større valgfrihet mellom tilbydere av studielån. Hvordan Fremskrittspartiet ser for seg for eksempel elleve måneders studiestøtte i dette regnestykket, har fremdeles ikke kommet klart frem. Det samme gjelder økte utbetalinger per måned. Det kan selvfølgelig være at dette blir et resultat av konkurranseutsettingen, der noen tilbydere legger seg på et bedre tilbud, men det blir selvfølgelig ikke kostnadsfritt. Og hvis stipendandelen forblir den samme, er man på mange måter like langt. Når ønsket om elleve måneders studiestøtte er såpass massivt, virker forsøket på å privatisere studiefinansieringen noe vilkårlig.

Et annet aspekt er at dagens ordning er veldig oversiktlig. Lånekassen ble opprettet i 1947, og har siden det vært studentenes økonomiske garantist. Dette er et tilbud alle kjenner til, og som det er lett å forholde seg til. Hvis man nå skal legge ned Lånekassen til fordel for private aktører, kan det oppstå en jungel av tilbydere man lett kan gå seg vill i. Forutsigbarhet og godt innarbeidede rutiner er noen av fordelene med dagens ordning, som det er usikkert hvordan blir når nye banker skal starte opp et nytt tilbud. En viss innkjøringsperiode må man regne med, men den manglende oversiktligheten som vil følge, kan fort skape en høyere terskel for å søke lån og stipend. Da går utviklingen i feil retning.

Fremskrittspartiet opererer i god høyreorientert ånd når de ønsker å privatisere statlige foretak. Ved å konkurranseutsette monopolistiske systemer som studiefinansieringen får man konkurranse og valgfrihet, som selvfølgelig er sunt. Problemet er at man med dette begynner på feil sted. Spesielt når studentene allerede har kommet med andre ønsker, som attpåtil er så klart definerte som for eksempel elleve måneders studiestøtte. Det blir vanskelig å bry seg fullt ut om Fremskrittspartiets forslag, inntil de klarer å vise hvordan studentenes ønsker kan implementeres i deres forslag. Inntil videre er det lettere å avfeie forslaget som useriøst enn å ta det alvorlig, og eventuelt støtte det.

Uthevet: Det blir vanskelig å bry seg fullt ut om Fremskrittspartiets forslag, inntil de klarer å vise hvordan studentenes ønsker kan implementeres i deres forslag.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KOMMENTARAR