Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kronikk.

Samfunnsfiender


Mange studenter og akademikere i verden blir ansett som fiender av myndighetene, og blir forfulgt.

Tekst: JONAS HOLMQVIST ER LEDER FOR SAIH – STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND

Høstsemesteret er i gang. Tusenvis av studenter strømmer inn på universiteter og høyskoler over hele landet. Vi studenter får mye av kunnskapen vår fra pensumbøker og forelesninger. Men for at vi i det hele tatt skal få tilgang til denne kunnskapen, er vi avhengige av en grunnleggende frihet som vi kanskje tar for gitt; akademisk frihet. Retten til uavhengig akademisk tenkning og ytring er en av bærebjelkene i det demokratiske samfunnet, og grunnlaget for at utdanning kan bidra til å endre og utvikle samfunnet. Nye og kritiske ideer og analyser må få leve fritt for at vi skal kunne se positive utviklinger i samfunnet. Studenter og akademikere har gjennom historien stilt spørsmål ved det etablerte og utfordret det. Dette er ikke alltid populært.

Retten til fri akademisk tenkning og ytring er dessverre ikke selvfølgelig for alle. Myndigheter i altfor mange land anser studenter og akademikere som trusler og fiender, fordi de vet at deres meninger kan bidra til å endre samfunnet. Tusenvis av studenter og akademikere blir forfulgt, eller står i fare for forfølgelse, både i form av økonomisk undertrykking, arrestasjoner og i de verste tilfellene tortur og mord.

I Zambia mister politisk engasjerte studenter mulighet til å studere. I Zimbabwe blir studenter arrestert og utsatt for grov vold når de fremmer sine legitime krav. I Iran må akademikere som driver kritisk forskning forlate landet eller risikere fengsling og vold. Det er ikke nødvendig å dra ut av Europa for å oppdage at denne problematikken er brennende aktuell. I Hviterussland har et helt universitet (European Humanities University) måtte gå i eksil som følge av forfølgelse av regimet. Listen er dessverre lang. Når vi vet hvor viktig studenter, høyere utdanning og forskning er for at land kan skape egen utvikling kan vi ikke akseptere dette. Studenter og akademikere må stå opp i solidaritet med de som befinner seg i en mindre heldig situasjon enn oss selv.

SAIH er studentenes og akademikernes egen bistands- og solidaritetsorganisasjon. Vi er stolte av at 130 000 studenter gir SAIH-tierne som er med på å støtte utdanningsbistand i sørlige Afrika og Latin-Amerika. SAIHs motto er ” Utdanning for frigjøring”, og gjennom vårt arbeid er norske studenter med på å støtte unge mennesker og aktive endringsaktørers mulighet til utdanning. Utdanning er sentralt for at vi både i Nord og Sør kan ta bevisste valg og påvirke de samfunnene vi lever i.

Bistand alene kan ikke løse alle problemer, derfor jobber SAIH også med å påvirke politikk og drive informasjonsarbeid i Norge. I høst vil SAIHs lokallag sette fokus på forfulgte akademikere og studenter. Som et ledd i dette arbeidet samarbeider vi med det internasjonale nettverket Scholars At Risk (SAR). SAR tilrettelegger for at politisk forfulgte akademikere som ikke kan gjøre sin jobb ved egen institusjon - kan få midlertidige arbeidsopphold på andre høyere utdanningsinstitusjoner. I Norge er det bare Universitetet i Oslo som er medlem av dette nettverket. SAIH vil derfor i høst oppfordre, sammen med alle studenter og akademikere i Norge, at alle høyere utdanningsinstitusjoner melder seg inn i nettverket. Som en helt konkret måte å vise solidaritet på burde alle institusjoner intensiverer innsatsen for å åpne sine læresteder og ta imot forfulgte akademikere.

Gå inn på www.saih.no og les mer om kampanjen. Takk for tierne!Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER