Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kommentar.

Treg teknologi


ILLUSTRASJON: CHRISTER M.L. BENDIXEN (FORTELLE.NO)

UiB ligger langt bak når det kommer til å ta i bruk ny teknologi i undervisningen.

Tekst: NILS HENRIK NILSEN

Er Universitetet i Bergen (UiB) redd for ny undervisningsteknologi? Hvis man tar en titt rundt seg kan man fort få inntrykk av det. Både Universitetet i Stavanger (UiS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har for lenge siden begynt å ta i bruk nye teknologiske undervisningsmetoder. NTNU hadde i fjor 120 000 visninger av forelesninger på nett og forventer å slå ny rekord i år. UiS har brukt podcasting siden 2007.

Det er mye som rører seg i teknologiverdenen for tiden. Apples lansering av iPad har satt nytt fokus rundt bruken av elektroniske lesebrett i akademia, et spennende verktøy som over tid kan gjøre det billigere, enklere og mer miljøvennlig å være student. Mulighetene som lesebrettene bærer med seg er enorme, men det ligger per i dag en del utfordringer knyttet til lisensrettigheter som gjør utvalget av pensumlitteratur begrenset. NTNU er allikevel også her tidlig ute og tester farvannet med en prøveordning. Hvorfor kan ikke UiB være såpass fremtidsrettet at man går i spissen for et slikt prosjekt?

Heller ikke i temaet forelesninger på nett har UiB noe særlig å vise til. Dette er også et område som kan åpne mulighetene for studenter. De mest åpenbare fordelene er økt tilgjengelighet, mulighet for repetisjon og fleksibilitet. Forelesninger på nett kan også hjelpe å vende universitetet ut mot samfunnet og resten av verden, noe som glir rett inn i UiBs internasjonale ambisjoner.

Det har vært en del bekymring om at deltakelsen i undervisningen vil lide dersom man ikke trenger å møte opp, og at den faglige debatten vil stilne bort dersom man begynner med utstrakt bruk av videoforelesninger. Dette er allikevel ikke et påskudd for å ikke prøve. Hensikten med å legge forelesninger ut på nett er ikke å erstatte det å være fysisk til stede, men å supplere undervisningen. Å delta i en forelesning er viktig for den faglige debatten og kontakten mellom student og foreleser. Det er klart for de aller fleste. Samtidig viser tall fra NTNU at å legge ut forelesningene ikke hadde ført til noe særlig mindre deltagelse. Hadde UiB prøvd ut ordningen tidligere hadde man kanskje allerede erfart det.

I et møte i Utdanningsutvalget før påske ble det bestemt å kartlegge alt som skjer rundt digitale læremidler ved UiB. Det er ingen tvil om at å forsøke å ta i bruk ny teknologi som lesebrett eller å gjøre forelesninger tilgjengelig på nett, vil både øke kvaliteten og mangfoldet i undervisningstilbudet ved universitetet. Allikevel lar endringene vente på seg. Før en eneste endring gjøres skal det kartlegges, undersøkes og diskuteres. Dette har jeg i utgangspunktet ikke noe imot, men med mindre viserektor for utdanning, Kuvvet Atakan, har bodd under en stein de siste årene kan han umulig ha oversett at utviklingen har skutt fart og åpnet nye dører. Kartleggingen, undersøkingen og diskuteringen burde vært overstått til nå. Universitetet burde ta en titt på sine holdninger når til og med så enkle tiltak som å gjøre lydfiler fra forelesningene tilgjengelig blir sett på som et vanskelig skritt inn i teknologiens skremmende univers.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KOMMENTARAR