Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kronikk.

Profesjonsuniversitetet i Bergen


FARLIG FLØRT. En kan ikke vite når universitetsambisjonen kommer til å bli en realitet, eller hvilke konsekvenser prosessen vil få, Skriver Øystein Fimland. ILLUSTRASJON: ANNFRID JENSEN

Satsning på universitetsstatus vil ta ressurser fra grunnutdanningene, og i verste fall gå ut over kvaliteten.

Tekst: ØYSTEIN FIMLAND (LEDER AV STUDENTPARLAMENTET VED HIB)

Høgskolen i Bergen (HiB) vil bli universitet. Dette er vedtatt i høgskolestyret og implementert i strategisk plan for HiB. Det er startet en prosess for å opprette fire doktorgradsutdanninger som i henhold til Kunnskapsdepartementet (KD) sin forskrift om kvalitet i høyere utdanning er krav for å kunne akkrediteres til å bli universitet.

Og det finnes mange grunner for å bli universitet:

Høgskolen vil få større handlefrihet, og vil kunne opprette mastergradsutdanninger selvstendig. Det vil bli lettere å sammenligne oss med andre universiteter, og dermed argumentere for større tildelinger fra staten. En vil bedre rekruttering av både studenter og faglig ansatte. Gode fagmiljøer vil bli enda sterkere og bli hjørnesteiner i høgskolens faglige profil.

Slik det er nå må høgskolens mastergradssatsninger akkrediteres for eksempel gjennom Universitetet i Oslo, fordi en høgskole ikke kan gjøre det selv. Dette er tid- og ressurskrevende, men det har sørget for svært høy kvalitet på de mastergradsutdanningene vi nå gir. Resultatet er målrettede mastergrader som bidrar til å fylle HiBs samfunnsmandat. I seg selv bidrar nåværende omvei til å sikre kvaliteten på HiB.

Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder har ikke opplevd noen høyere tildelinger automatisk etter de ble universiteter, snarere har de tvert imot mindre finansiering på grunn av de nye oppgavene de nå har fått. Kunnskapsdepartementet har sagt klart i fra om at det ikke er noe mer penger å hente kun på grunn av universitetsstatus.

Forelesere og forskere søker heller til et universitet enn en høgskole, men studenter begynner gjerne på en høgskole nettopp på grunn av tett oppfølging og mer konsentrerte klassemiljøer. Høgskolestatusen appellerer nettopp derfor til en stor andel av studentene. Universitetet i Stavanger sine søkertall har siden de ble universitet i 2005 stått på stedet hvil.

Gode fagmiljøer og deres utvikling er sentralt for utviklingen av en utdanningsinstitusjon. Til profilering både nasjonalt og internasjonalt, og til å sørge for god forskning og faglig utvikling. Det at en høgskole publiserer mye forskning blir mer og mer viktig i Utdannings-Norge, og solide forskermiljøer med kompetanse til å utdanne doktorgrader blir i høyeste grad effektivt.

Når en institusjon oppnår universitetsstatus er det først for alvor forskning kommer på banen. Jaget etter å få opp kompetansen ytterligere, og konkurranse med andre universiteter om de beste forskermiljøene og flest mulig publikasjoner og artikler, blir en prioritet.

Det er imidlertid prosessen høgskolen nå har startet som er så farlig for kvaliteten ved utdanningene ved HiB. Når en skal samle sammen professorer og ressurspersoner fra hele Norge, for ikke å si verden, og det skal drives store prosesser for å bygge fagmiljøene, krever dette ressurser. Ressurser som for eksempel må tas fra grunnutdanningene. Forskning lar seg i stor grad finansiere eksternt, men prosessen for å bli universitet må tas fra bevilgningene HiB får over statsbudsjettet. Midler som skal gå til utdanning.

HiB gjør det svært godt, og både studenttilfredshet og gjennomføringsgrad er svært god. Dette tyder på at HiB gjør mye riktig. Det er godt å være HiB-student.

KD viser at de anerkjenner dette. I forrige uke annonserte regjeringen 2200 flere studieplasser i neste års statsbudsjett, 290 til Bergen. At HiB fikk 175 av disse viser at HiB gjør ting riktig, og at KD har tro på oss. Kombinert med nybygget vi nå skal få på Kronstad, er det ingen tvil om at HiB er på riktig vei.

Selv om HiB er Norges beste institusjon å studere på, betyr det imidlertid ikke at det mangler forbedringspotensial! Da må en følge signalene. Vi gjør det ekstremt bra på utdanning og rekruttering av studenter. En videre bygging av de eksisterende utdanningene vil fortsette denne trenden. Satsning på universitetsstatus vil derimot ta ressurser fra grunnutdanningene, og i verste fall gå ut over kvaliteten.

Det er et farlig prosjekt høgskolen har begitt seg ut på. En kan ikke vite når universitetsambisjonen kommer til å bli en realitet, eller hvilke konsekvenser prosessen vil få. Det eneste vi vet er at studentene vil ha sitt å si i prosessen, og vi skal sørge for at Høgskolen i Bergen fortsetter å være en av Norges beste utdanningsinstitusjoner.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER