Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kronikk.

Solidaritet med de gravide studentene


Tekst: SIRI MARSTEIN OG CHRISTIAN LOMSDALEN ER STUDENTER MED BARN

I fjor på denne tiden nådde vi en milepæl – vi hadde nettopp flyttet til Trondheim, kommet inn på nye studier begge to, men viktigst av alt – vi hadde funnet ut at vi ventet barn. Vi har hatt lyst på barn en stund så dette var en glede som bare vokste ut over sommer og høst i 2007, men etter hvert så begynte svangerskapsplagene å komme.

Siden vi bor i en velferdsstat, så regnet vi med at det ville være løsninger for mor når hun har for store svangerskapsplager til å ta alle studiepoengene som hun skal ifølge Lånekassen. Men mødre som også er studenter forventes visst å være mindre syke enn sine arbeidende medsøstre.

Det har seg slik at kvinner som er i arbeid når de er gravide, kan gå til legen sin og få en gradert sykemelding ut i fra hvor mye de kan klare å bidra med på arbeidsplassen ut i fra de svangerskapsplagene de har. Det kan ikke studentene. De har to valg: 100 prosent sykemelding eller fulltidsstudier. Velger hun 100 prosent sykmelding, så får hun ikke lov til å ta noen studiepoeng for den perioden hun er sykmeldt. Men hvis hun velger fulltidsstudier fordi hun føler hun kan gjennomføre deler av semesteret, så blir hun økonomisk straffet. Man må ta 30 studiepoeng per semester for å følge ordinær studieprogresjon og for at lån blir omgjort til stipend (opptil 40 prosent) etter at man har bestått eksamen. Men hvis man er gravid og ikke får til å ta mer enn for eksempel 15 studiepoeng, så er ikke dette noe Lånekassen tar hensyn til. Man blir straffet på samme måte som om man strøk til eksamen av ren latskap. Studenten blir sittende igjen med mer studielån fordi hun ønsker å bidra med det hun klarer. Ønsker vi å straffe de som velger å ikke ta den letteste veien?

Det er også slik at man kun kan være 60 studiepoeng forsinket i forhold til Lånekassen, fødselspermisjon ikke medregnet, og studiepoeng man ikke får til å ta i løpet av svangerskapet spiser av denne bufferen.

I Norge i dag så er gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende over 30 år og en forventer at stadig flere vil trenge prøverørsbehandling i fremtiden fordi kvinner blir stadig mindre fruktbare etter fylte 30 år.

Det er også slik at eldre fødende har større risiko for komplikasjoner og misdannelser, samtidig som disse kvinnene mest sannsynlig har mindre energi og fleksibilitet enn de yngre kvinnene. Et annet faktum er at gruppen som gjennomfører flest aborter er kvinner i aldersgruppen 20-24 år, med andre ord typisk studentalder.

Slik det er i dag er det en økonomisk risikosport å få barn i løpet av studietiden. Når samfunnet er best tjent med at gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende går ned, må det legges til rette for at også studentene får barn.

Studenter har ikke mindre svangerskapsplager enn andre gravide, så Lånekassen, Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Stortinget må tilpasse reglene etter virkeligheten og dette må studentparlamentarikerne, de tillitsvalgte og studentorganisasjonene ta på alvor.

Dette er viktig for studentene, samfunnet og for likestillingen, så la oss gjøre noe med denne uretten nå, la oss vise vår solidaritet med våre gravide medstudenter.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER