Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kommentar.

Rettferdig forskjellsbehandling


ILLUSTRASJON: LINN JEANETTE FYLKESNES

Ukepressens momsforslag virker som et desperat forsøk på å sidestille seg med noe de kun har enkelte formmessige likheter med.

Tekst: OLE MAGNUS MOSTAD

Nylig la ukepresseforlagene Hjemmet Mortensen og Aller Media frem et forslag om å innføre lik moms for alle mediebedrifter i Norge. Forslaget er nok et innspill i den lange diskusjonen rundt ukepressens forhold til pressestøtten.

Etter en klage fra Magasin- og Ukepresseforeningen, konkluderte EFTAs overvåkingsorgan i 2007 at momsfritaket til norske aviser og seriøse tidsskrifter er ulovlig statsstøtte. En slik konkurransefordel i favør avisene gav ukepressen vann på mølla. For mens VG, Dagbladet og Aftenposten slipper unna momsen, er Se & Hør, Her og Nå og Hjemmet underlagt 25 prosent skatt til myndighetene i øyeblikket det skjer et salg. Det blir penger av sånt.

Norge er et av de siste landene hvor man har en slik differensiert momsbeskatning på dags- og ukepresse. Ukepresseforlagene ønsker nå en løsning som er mer utbredt ellers i Europa, hvor det er vanlig å likebehandle hele pressen. Det synes vanskelig å vinne fram med kravet om momsfritak, mens lavere beskatning for alle mediebedriftene virker mer realistisk. Det argumenteres med at dette vil bidra til at staten får større momsinntekter, i tillegg til at bedriftene likebehandles. Forslaget er omstridt, og strider mot en 40 år gammel praksis her til lands.

Da finansdepartementet skulle svare på kritikken fra ESA, ble det blant annet vist til den tiende artikkelen i den Europeiske Konvensjonen for Beskyttelse av Menneskerettigheter og Fundamentale Friheter (sic!). Denne impliserer at det er de statlige myndighetenes ansvar å sikre et meningsmangfold i et bredt medielandskap. Den differensierte momsbeskatningen er et forsøk på dette, for å fremme den demokratiske funksjonen til mediene. Dette er helt klart en god tanke, siden man trenger en bred tilgang til nyheter og informasjon for å kunne fullt ut delta i et demokratisk samfunn. Jobben med å spre dette er det nettopp avisene som gjør best.

Hvis man sammenliknet innholdet i for eksempel VG og Se & Hør, ser man en tydelig forskjell. Der politikk, samfunnsspørsmål og sport dominerer i VG, opptar kjendiser og kongelige mesteparten av plassen i Se & Hør. Forskning viser også nettopp dette. Men forskjellene til tross, mange vil trolig fortsatt si at VG er blant de avisene som likner mest på ukepressen, mens Se & Hør er ukebladet med mest til felles med avisene. Når forskjellene fremdeles er så tydelige, vil ikke avisene og ukepressen fungere som substitutter. Forskjellene kommer også fram gjennom UNESCOs definisjon på aviser, som en publikasjon som fungerer som en primærkilde for generell informasjon. Dette er en funksjon ukepressen ikke fyller. Da er det neppe snakk om noen stor konkurransevridning heller.

Pressestøtten slik den fungerer idag skaper visse incentiver for å satse på vesentlig kommunikasjon, som igjen er positivt for samfunnsdebatten. Dette er noe avisene burde belønnes for, enten det er i form av økte inntekter eller reduserte utgifter. Uten pressestøtten ville disse incentivene falt bort og presset på økonomien steget, og tabloidiseringen av mediefeltet ville dermed trolig skutt fart. I et demokratisk perspektiv, hvor man trenger et opplyst folk, er det særdeles betenkelig. Utfordringen blir å definere hva som faller under hvilken kategori.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KOMMENTARAR