Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Studentboliger er urettferdig


Studentboliger er en dyr og urettferdig måte å støtte studenter. Det er bedre å avslutte bygging av studentboliger og i stedet overføre pengene direkte til alle studentene i form av økt stipend.

Tekst: SONDRE L. RASCH (STUDENT VED NHH OG UIB og LEIER PRIVAT)

Antall studenter som bor i studentboliger i dag er 13 prosent her i Hordaland. NSO har hatt et langvarig mål om at dette tallet skal nå 20 prosent. Mange ser på dette som et argument for at byggingen av studentboliger bør økes, men tallet avslører samtidig at støtten studentboliger er, blir gitt til et lite mindretall av studentene.

Bygging av studentboliger er en støtte til studenter som blir frontet av studentpolitikere fra hele den politiske skalaen. Det er neppe bare jeg som er trøtt av de mange obligatoriske lederne Studvest vier til temaet hvert eneste semester. Begrunnelsen som gis er ofte at det er mangel på egnede boliger og at studentene ellers vil bli overlatt til profittsøkende aktører i det private markedet.

Vi økonomistudenter tror på markedsløsninger. Mens vi er bevisst på at det kan oppstå markedssvikt, så er dette ikke nødvendigvis tilfellet i boligmarkedet. Markedet for utleieboliger, store og små, består av en stor mengde utleiere og leietakere, og prisen gjenspeiler tilbud og etterspørsel. Derfor ser vi i Norge heller ikke behov for å bygge egne boliger for andre økonomisk vanskeligstilte grupper som småbarnsfamilier eller deltidsarbeidere. Det at aktørene i markedet er profittsøkende i et marked med konkurranse er ikke negativt, men tvert i mot nødvendig for å sikre bygging av nye boliger og redusere priser.

Når en samskipnad leier ut under markedspris er det en form for subsidiering. Problemet med denne type subsidiering er at når man ikke rasjonerer boligene på pris, så blir man nødt til å fordele dem ved hjelp av kø. I Hordaland slår dette bra ut for de heldige som får subsidiert bolig, men ikke for de 87 prosentene av studenter som leier i det private markedet.

Nå har det seg nå en gang slik at denne «mangelen» kun varer noen uker ut i semesteret. Mange av dem som flytter inn i SiB-boliger rømmer som rotter fra et synkende skip når de oppdager hvor elendig standarden er og hvor håpløs huseier er å forholde seg til. Undertegnede var en av dem. Tatt i betraktning at SiB får massive subsidier i form av tomter og direkte støtte - som de private ikke får - så gir dette et godt eksempel på at offentlig ikke trenger være synonymt med bedre.

For utvekslingsstudenter som har behov for lett tilgjengelige boliger bør fakultetene sikre et tilbud ved å leie i det private markedet, slik eksempelvis Akademiet gjør for sine tilreisende elever.

Som de fleste andre studenter ønsker jeg å leve godt i studietiden, og mener at dagens støtte til studenter er rimelig. En eventuell redusert støtte til studentboliger bør derfor kompenseres med økt stipend. Dette vil gjøre at studentene selv kan velge hva de vil bruke pengene på, og ikke minst sørge for at pengene blir fordelt jevnt og rettferdig.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LESARBREV