Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Kommentarer til saksgang


Tekst: FAKULTETSDIREKTØR RAGNA VALEN (DET PSYKOLOGISKE FAKULTET VED UIB)

I august i år valgte fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet å avvise anbefaling fra Nasjonalt Profesjonsråd for Psykologutdanning om å endre opptaksordningen til profesjonsutdanningen og gå over til Samordna opptak. Studvest hadde i etterkant et oppslag med fokus på studentmedvirkning i saksgangen lokalt, der det ble brukt omtale som «lovstridig» om saksgangen.

Den administrative ledelsen har gått igjennom innkallinger og protokoller fra møter i fakultetets styringsorganer der denne saken har vært behandlet fra 2009 og frem til nå. En har ikke kunnet finne noen formelle feil i saksgang. Studenter er representert i alle formelle styringsorgan og innkalles på vanlig måte. I protokollene fremkommer hvem som har møtt eller ikke har møtt. Vi har ikke kunnet finne merknader fra studentrepresentanter til innkalling eller protokoller.

Møter der studenter ikke deltar er blant annet de årlige styringsdialogmøtene mellom faglig ledelse og lederne i programstyrer og forskningsgrupper. I møtene har det vært ønskelig at det er flere av fagrepresentantene til stede, ikke bare lederne. Styringsdialogmøtene har vært arrangert i flere år, og studenter har ikke deltatt på noen av disse, da en i tillegg til mål- og resultatparametre, personalressurser og gjennomføring av programarbeidet også tar opp mer personrelaterte saker og arbeidsmiljø for de ansatte.

Saksgang vedrørende arbeid med utkast til høringsuttalelser kan være forskjellig avhengig av type høringsuttalelse og hvilket organ som skal avgi høringsuttalelse eller innspill til slike uttalelser. Enkelte ganger nedsettes det arbeidsgrupper, andre ganger bes enkeltpersoner og instituttledere, og i noen utvalg kan det være lederen selv som utarbeider utkast. Uansett er det det formelle organ som er invitert til å avgi uttalelse som skal vurdere og beslutte.

Fakultetet er opptatt av godt samarbeid og god representasjon av studenter og har jevnlige studentfrokoster for fakultetets studenttillitsvalgte der de oppfordres til å ta opp aktuelle saker til diskusjon. Før helgen sendte den administrative ledelsen ut en mail sammen med nåværende SU-leder til alle styrer og råd der vi presisterte at vi (både ledelse og studenter) sterkt ønsker å bidra til å få nok studenter i alle organer, slik at en gjensidig kan bidra til å sikre en bred og god studentrepresentasjon.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LESARBREV