Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kronikk.

Fremtidskunst


Et nytt kunstskolebygg ligger såpass langt frem i tid at det må planlegges langsiktig ut ifra ressursene som faktisk eksisterer.

Tekst: ELLEN RINGSTAD (NESTLEDER I STUDENTRÅDET VED KHIB)

Vårens store begivenhet fra et Kunsthøgskolen-i-Bergen-perspektiv fant sted på fredag. Da kunne vi stolt markere åpningen av Masterutstillingen i kunst 2010 i Bergen Kunsthall. Mønstringen viste et bredt utvalg arbeider av 21 masterstudenter. Kunsthallen er med årene blitt en viktig arena hvor studentene får vist frem arbeidene sine til et stort og variert publikum.

FORSKJELLSBEHANDLING

Å stille ut på et sted som Bergen Kunsthall er en gyllen mulighet til å nå et annet publikum enn familie og venner. Kritikken blir i så fall mer konstruktiv enn mammas bifallende, tårevåte ros, og derfor mer verdifull fra et læringsperspektiv. Dessuten legger det et grunnlag for videre karriere. Eller for å si det rett ut: det ser bra ut på CV-en.

Mens masterutstillingen får massiv støtte og oppmerksomhet fra KHiB og andre aktører, er lillebror nedprioritert. Ildsjeler blant studentene på KHiB, avd. Kunstakademiet har heldigvis fått til et samarbeid med kulturfabrikken Bergen Kjøtt, ellers ville bachelorutstillingen deres vært forvist til et bortgjemt prosjektrom, slik tilfellet er for studentene på KHiB, avd. spesialisert kunst. Til sammenlikning har Kunsthøyskolen i Oslo både bachelor- og masterutstilling i kunst i godt egnede og profesjonelle lokaler. Inntil 2009 stilte avgangskullene i Oslo ut i samlet tropp på Stenersenmuseet. I år flyttes bachelorutstillingen til kunsthallen på Tulinløkka, underlagt Nasjonalmuseet. Det er gode grunner til å skille master- og bachelorutstillingene, så lenge det tilbys et tilfredsstillende alternativ for sistnevnte.

MELLOM TO STOLER

Skoleledelsen på KHiB har lenge innsett behovet for nye visningsrom. Men i påvente av det nye skolebygget, hvor det var prosjektert egnede gallerilokaler, har man gjort halvhjertede forsøk på å finne midlertidige løsninger. Til syvende og sist handler det alltid om ressurser.

For noen år siden ble det gjort et kostnadsanslag på oppussing av det fine gamle industribygget i Møllendalsveien. Tanken var at dette kunne benyttes inntil man startet oppføringen av Snøhettas nye kunsthøgskolebygg. Kostnadene viste seg å være for høye i forhold til bygningens planlagte levetid. Hadde man visst den gang det man vet i dag, nemlig at nybygget skulle legges på is i uoverskuelig fremtid, ville kanskje regnestykket sett annerledes ut. Kilder forteller at kommunen advarte mot å pusse opp blant annet slik at man unngikk protester når det skulle rives. Nå står det og forfaller, i stedet for å brukes til noe fornuftig. Det er rett og slett bortkastet.

TILRETTELEGGING

Per dags dato finnes det ikke visningsrom i Bergen som er stort nok til å huse både master- og bachelorutstillingene, derfor er det naturlig at masterstudentene blir prioritert. Problemet er ikke å finne arealer, men vilje og midler til å satse på nye visningsarenaer. Stortingsrepresentant Henning Warloe uttalte i fjor at dette ikke er det Bergen har mest behov for. Men dersom kunstscenen i Bergen skal ha noe livsgrunnlag, må det rustes opp. Vi står overfor en såkalt «Catch 22».

I påvente av et nytt skolebygg har vi en uheldig situasjon der KHiB skyver ansvaret fra seg slik at studentene selv må kompensere for et utilfredsstillende tilbud. I år har det løst seg fordi avgangsstudentene tilfeldigvis innehar de rette kontaktene. I verste fall kan utstillings- og dermed utdanningstilbudet variere sterkt fra kull til kull. Bachelorstudentene fortjener en verdig avslutning etter tre års studier uavhengig av personlige kontakter. Prosessen med å finne egnede lokaler har vært frustrerende; den stjeler tid, energi og oppmerksomhet fra studiene. Ettersom avgangsutstillingen er et ledd i eksamensevalueringen, mener jeg at det er skolens plikt å tilrettelegge for egnede arealer i årene som kommer.

FREMTIDSBAROMETER

Det er økende aktivitet på Bergens kunstscene. Flere kunstnere velger å bli i Bergen fremfor å migrere til Oslo. Jeg oppfordrer sterkt til å stikke innom utstillingene rundt omkring og støtte kunstmiljøet. Det kan være et eksotisk, kanskje til og med inspirerende, innslag i en ellers travel eksamensinnspurt.

Kunstkritiker og kurator Tommy Olsson har uttalt om avgangsutstillingene at ”alle med en middels interesse for samtidskunst gjør klokt i å dvele lenge ved disse årlige begivenhetene, som kanskje er det mest nøyaktige barometeret vi har på hva som skjer og hva som kommer til å skje. Du kan på en måte bestandig se fremtiden her.”

Jeg er blitt fortalt at Masterutstillingen ga Bergen Kunsthall besøksrekord på åpningsdagen. Det er tydeligvis enorm interesse for denne typen utstillinger. Jeg mener at det vil være en ressurs å gjøre bachelorutstillingen mer tilgjengelig for publikum. De gamle fabrikklokalene til Bergen Kjøtt har stort potensiale. Med litt innsats kanskje nettopp dette blir stedet der man drar for å måle temperaturen på norsk samtidskunst?Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER