Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Leder.

Spleiseprinsippets siste bastion?


Tom Colbjørnsen, rektor ved Handelshøyskolen BI, har fått mye pepper for sitt forslag om å innføre skolepenger på 30 000 kroner for alle som tar høyere utdanning. At han vil utligne det økonomiske fortrinnet «gratisskolene» har, er ikke overraskende. Heldigvis står prinsippet om utdanning uten skolepenger fremdeles sterkt, men det er fare for at vinden skifter dersom utviklingen fortsetter som idag.

Studvest skriver i denne utgaven hvordan UiB-rektor Sigmund Grønmo mener man ikke får skikkelig finansiering for 3250 av studentene ved universitetet. Han kritiserer i tillegg departementet for å ikke ha noen skikkelig plan for hvordan yngrebølgen skal møtes i Utdannings-Norge. Det koster å tilby stadig flere studenter en kvalitetsundervisning.

Samtidig har de rødgrønne gjennom Soria Moria II-erklæringen sagt at de ikke vil øke skattene fra 2004-nivået, på tross av økte utgifter både til eldre og utdanning. Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sa blant annet i august at han ikke ser noen grunn til å øke skatte- og avgiftsnivået de neste sju årene. Dette på tross av at Rådgivende Ingeniørers Forening i mars kom med en rapport som konkluderte med at «etterslepet for manglende vedlikehold av offentlige bygg og infrastruktur har hopet seg opp til 800 milliarder kroner». Dersom spleiseprinsippet skal fortsette å være gjeldende i det norske samfunnet, kan ikke privat rikdom fortsette å vokse mens det offentlige råtner på rot.

Prinsippet om at den enkelte selv skal betale, kan være fornuftig i mange saker, men ikke i en viktig bærebjelke som utdanning – der målsettingen bør være at alle skal ha lik mulighet til en kvalitetsutdanning, uavhengig av bakgrunn. Dessverre ser man tegn på økt individualisering, der folk ser stadig færre fordeler med såkalte kollektive løsninger. En viktig årsak til dette er utvilsomt økt privat rikdom, samtidig som man ikke mener man får nok igjen for skattepengene. Her har politikerne en politisk og ideologisk utfordring dersom de vil stoppe utviklingen og fortsatt satse på offentlige løsninger.

Hvis folk flest får stadig mer å rutte med, samtidig som det offentlige henger etter, vil man nemlig etter hvert se seg om etter andre (les: private) som kan levere det man nå har råd til å kjøpe. Dette gjelder trolig for de aller fleste, også dem som måtte ha en overbevisning som burde bety noe annet. Dersom regjeringen vil beholde prinsippet om en utdanning uten skolepenger, skal de være obs på den utviklingen man nå ser.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LEIARAR