Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Etterlyst: Flere kvinnelige professorer


Mens alarmen går for å redde guttene i skolen, lanseres det få strakstiltak for øke andelen kvinnelige professorer.

Det er idag en viss krisestemning i skoledebatter, og da først og fremst på grunn av det store frafallet blant gutter i den videregående skolen. Problemene er høyst reelle, og man kan håpe at det nå er slutt på tidene da man nærmest presenterte reformer for reformenes skyld. Det er i hvert fall en allmenn oppfatning om at noe grunnleggende må gjøres for å bedre skolen.

Det er derfor interessant å se hvordan kjønnenes problemer og utfordringer i utdanningssektoren blir behandlet på vidt forskjellige måter i den offentlige debatten. Mens frafallet blant unge gutter i skoleverket de siste årene har fått alarmen til å gå hos de fleste som mener noe om skole og utdanning, har den voldsomt skjeve kjønnsfordelingen blant landets professorer fått merkbart liten oppmerksomhet i forhold. Det er selvsagt flere årsaker til det, men man kan jo undres om reaksjonene hadde vært de samme dersom situasjonen hadde vært motsatt.

Den skjeve kjønnsfordelingen er ikke bare et problem i et snevert likestillingsperspektiv, men også fordi den påvirker hvilke innfallsvinkler og verdier som dominerer forskning og utdanning. Dermed står man i fare for å gå glipp av verdifull innsikt av den enkle grunn at utdanningssektoren i større grad reproduserer kunnskap enn hva som ville vært tilfellet med en mer likestilt sektor.

Kvinnene dominerer idag både i antall studenter og stipendiater, men faller fra jevnt og trutt desto nærmere man kommer den akademiske toppen. Professor Ellen Mortensen peker blant annet på at universitetene har vært en institusjon av og for menn, og at kvinner vanskeligere får innpass med fagprofiler som faller utenfor fagenes tradisjonelle form. Dette forsterkes ytterligere gjennom Kvalitetsreformens publiseringspress, hvor det er fare for at fakultetene satser på det allerede etablerte for å publisere artiklene sine.

Med det nåværende tempoet vil det ta bortimot 30 år før vi har full likestilling i toppen av utdanningssektoren, og det viser med all tydelighet at man må være villig til i større grad å vurdere mer radikale virkemidler.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LEIARAR