Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kronikk.

En historisk begivenhet for deg som student


SAMLET RØST. – En felles stemme for studenter i Norge vil forhåpentligvis bidra til at NSO får en klar, synlig og markert stemme i den offentlige debatten, skriver Synnøve Mjeldheim Skaar. Her fra stiftelsesmøtet i Oslo torsdag 22. april. FOTO: SKJALG BØHMER VOLD

En felles studentorganisasjon vil gi studentene større gjennomslagskraft. En ny, sterk studentorganisasjon vil forhåpentligvis gi studentene og utdanningssektoren den gjennomslagskraften som trengs.

Tekst: SYNNØVE MJELDHEIM SKAAR (LEDER AV STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I BERGEN)

Forrige helg (22.-25. april) var en historisk begivenhet for deg som student i Norge. Da ble det dannet en felles studentorganisasjon for alle studenter i Norge, Norsk Studentorganisasjon. Norsk Studenttunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL) begynte allerede i 1999 å forsøke å slå sammen de to store studentorganisasjonene til en felles organisasjon. Det skulle ta over ti år før man kom til enighet om nøyaktig hvordan man skulle gjøre dette.

ÉN FOR ALLE

NSU har vært interesseorganisasjonen til studenter ved universitetet, vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler siden 1936. StL ble stiftet ved en sammenslåing i 1996 og har vært interesseorganisasjonen til høgskolestudenter. Etter at universiteter og høgskoler i 2005 ble lagt under felles lov og derfor styres og organiseres på grunnlag av det samme lovverket, har det vært stadig mindre forskjeller i utfordringene de to tidligere organisasjonene har arbeidet med. NSO vil representere omtrent 200.000 studenter og vil være en av de større interesseorganisasjonene i Norge. Det håper vi du som student skal få merke i form av gjennomslag for viktige saker. De gamle studentorganisasjonene har vært avgjørende i å få på plass de rettighetene og velferdsgodene du har som student i Norge i dag. En felles organisasjon håper vi vil ha enda større påvirkningskraft når vi tar fatt på de utfordringene vi som studenter og utdanningssektoren står ovenfor fremover.

Det overordnede argumentet for sammenslåing er at studentene skal snakke med én stemme og slik få gjennomslag for studentenes kampsaker.

Fra Studentparlamentet ved UiB var vi 14 delegater som representerte UiB-studentene. Til sammen var vi 25 representanter fra Bergen, som utenom oss var fra HiB, NHH og Haraldsplass diakonale høgskole. Bergen var godt representert, ikke minst på talerstolen og i valgene som ble avholdt.

FELLES POLITIKK

Den nye organisasjonen starter opp 1. juli 2010. På Stiftelsesmøtet fattet vi de nødvendige organisatoriske beslutningene for at organisasjonen skal kunne opprettes. Men langt mer spennende er det at vi har fattet politikk for den nye studentorganisasjonen. For delegatene fra UiB var det selvsagt viktig å kjempe for de sakene som er viktige for deg som UiB-student og for studenter i Bergen i fellesskap.

NSO vil fortsette kampen for 11 måneders studielån, økte bevilgninger til universitets- og høgskolesektoren, og fortsatt bygging av minst 1000 nye studentboliger i året. Nå med fornyet og enda større slagkraft enn de to gamle studentorganisasjonene.

I tillegg til fagpolitikk og studentvelferd, vil også internasjonal studentsolidaritet være viktig for den nye organisasjonen. I samarbeid med Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) vil NSO støtte opp om kampen til studenter i land der en som student eller studenttillitsvalgt må kjempe for sine rettigheter.

En felles stemme for studenter i Norge vil forhåpentligvis også kunne bidra til at NSO får en klar, synlig og markert stemme i den offentlige debatten. Både ovenfor beslutningstakerne og deg som student. Den nye organisasjonen vil helt klart ha en av sine største utfordringer i å gjøre NSO kjent for sine rundt 200.000 studenter. Dette arbeidet vil være svært viktig for å ha troverdighet når NSO snakker på vegne av studentene. Derfor vil NSO komme til Bergen allerede i begynnelsen av neste semester i form av en semesterstartsturné der du vil få mulighet til å bli bedre kjent med den nye organisasjonen. Dersom du er nysgjerrig på politikken som ligger til grunn for den nye organisasjonen kan du finne mer på www.stlognsu.no.

BERGEN I AU

Stiftelsesmøtet har selvsagt også valgt et Arbeidsutvalg for NSO. I det første arbeidsutvalget sitter UiB-student og avtroppende studentrepresentant i styret til UiB, Ingrid Foss Ballo, som fagpolitisk ansvarlig. Mange av de største utfordringene i en felles studentorganisasjon vil være nettopp å komme fram til felles fagpolitikk. Innen velferds-, internasjonal eller likestillingspolitikk er det ikke institusjonelle skillelinjer som ligger til grunn for ulike meninger. Det er ingen tvil om at meninger om for eksempel hva som er det beste undervisningsopplegget eller eksamensformen ofte vil være forskjellig for universitets- og høgskolestudenter. Vi er trygge på at Ingrid Foss Ballo vil gjøre en strålende jobb for å finne gode løsninger på hvordan NSO kan utforme god politikk for alle institusjonstyper.

Arbeidsutvalget i NSO vil foruten Foss Ballo bestå av fem personer som er fra henholdsvis begge de gamle organisasjonene. Nåværende leder av NSU, Anne Karine Nymoen, ble valgt til leder for den nye organisasjonen det første året.

UTFORDRINGER

Det første Arbeidsutvalget vil stå overfor en rekke utfordringer både med tanke på politikk og organisasjonsbygging det kommende året. Den nye organisasjonen skal representere interessene til et bredt spekter av studenter både med tanke på type institusjoner, geografi og utfordringer. Vi i UiB-delegasjonen tror Arbeidsutvalget vil løse dette på en god måte og ønsker dem lykke til med arbeidet. Vi gleder oss til å være en del av den nye organisasjonen.

Vi vil gratulere deg som student med en ny, sterk studentorganisasjon som forhåpentligvis vil gi oss studenter og utdanningssektoren den gjennomslagskraften som trengs. Gratulerer!Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER