Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Usynlig tvang


Tekst: ÅSNE HAGEN og MASTER I SOSIOLOGI

2628 personer ble sendt ut av Norge med politimakt i 2007. Noen av dem var asylsøkere som hadde fått endelig avslag på søknaden, andre ble sendt ut i henhold til Dublin-konvensjonen og atter andre ble utvist eller bortvist. Et fellestrekk ved saker som ender med uttransport er at vedkommende ikke forlater Norge på eget initiativ. Dermed kommer politiet inn i bildet og sender ham eller henne ut av landet med tvang. De fleste uttransporter blir forbigått i stillhet av media og er oftest usynlige for folk flest, til tross for at de foregår like under nesen på oss. Mange av dem som blir sendt ut reiser med vanlig rutefly, side om side med forretningsfolk og turister på vei til storbyferie. Hva er det som gjør at vi likevel ikke ser dem?

Til masteroppgaven min intervjuet jeg politiansatte som har jobbet med uttransport. En av strategiene de bruker for å mestre arbeidet er normalisering, og her ligger nøkkelen til å forstå hvordan en uttransport kan bli usynlig for omgivelsene. For de politiansatte er det best hvis uttransporten går for seg på en diskret måte og framstår som mest mulig hverdagslig på overflaten. Derfor går politiet i sivile klær framfor å bruke uniform, toner ned bruken av tvangsmidler og prøver å holde en gemyttlig tone med den som sendes ut. Alt dette gjør at uttransporten blir vanskeligere å identifisere for andre reisende. Dette er også tydelig i måten de politiansatte snakker om sin egen rolle på: vendinger som «ledsagere», «ledsagelse» eller «å eskortere» glatter over tvangen i situasjonen. Målet med normaliseringen er at uttransporten blir en hemmelighet mellom de politiansatte og den som blir uttransportert.

Fra politiets side blir diskresjonen rundt uttransport gjerne begrunnet med ønsket om verdighet for den som sendes ut. Oppmerksomhet rundt uttransporten blir sett på som ydmykende for den uttransporterte. Samtidig har de politiansatte en egeninteresse i å unngå oppstyr som i neste runde kan føre til forsinkelser. Det letter belastningen på politiet hvis uttransporten foregår stille og effektivt. Dessuten blir vi som publikum skånt for provoserende inntrykk, og slipper å få bismak på ferien ved å bli vitne til at en avvist asylsøker slepes om bord på flyet. Nettopp dette med vår egen rolle kan nemlig være et ømt punkt.

Uttransport er vanligvis siste ledd i en lang prosess. Avgjørelsene som ligger til grunn kommer som oftest fra utlendingsforvaltningen, altså UDI og Utlendingsnemnda, som fatter vedtak ut fra lovgivningen på området og politiske signaler fra departementet. Det er ikke politiet som utformer lovverket; politiets mandat ved uttransport er å sette makt bak andres avgjørelser. Hvis uttransport er et syn som skjærer oss i øynene, er det derfor fånyttes å heve pekefingeren mot politiansatte på oppdrag. I stedet kan vi rette kritisk søkelys mot det juridiske og politiske grunnlaget for tvangsretur av asylsøkere og andre.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER