Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kronikk.

Ansvar for egen utdanning


VÅRT ANSVAR. - Vi blir de som må forhindre at institusjonene kutter i viktige utdanninger, skriver Øystein Fimland. Her ved Det Humanistiske fakultet ved UiB, som kanskje må legge ned flere studier på grunn av dårlig økonomi. FOTO: RONALD HERMANSEN

Selv om det er myndighetene som har det overordnede ansvaret for høgere utdanning, har studenter både store muligheter og stort ansvar til å påvirke utdanningspolitikken.

Tekst: ØYSTEIN FIMLAND (LEDER AV STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN)

Dagens samfunn er i stadig utvikling, og for at vi som studenter skal være i stand til å møte yrkeslivet med en utdanning som er faglig relevant har også vi et ansvar for at utdanningene våre er gode nok. Vi er ikke lenger elever som blir lært, vi er studenter som skal lære og ha ansvar for vår egen utdanning. Å delta aktivt både i utdanningen og i kvalitetsarbeidet for fagene er svært viktig, og det finnes store muligheter for å påvirke studiehverdagen på alle nivåer.

MYNDIGHETENES ANSVAR

Myndighetene har i Norge det overordnede ansvaret for høgere utdanning, noe som blant annet innebærer finansiering. God kvalitet og utvikling i høgere utdanning er noe samfunnet trenger, og grunnen til dét er enkel: Utdanningene må speile samfunnets behov i et stadig mer utfordrende og dynamisk arbeidsliv. Dette gjøres ved hjelp av gode systemer for kvalitetssikring og utvikling i utdanningene, men ressurser til å utføre dette arbeidet er avgjørende.

Det er også myndighetenes ansvar at det utdannes det antall arbeidstakere yrkene i samfunnet trenger, og at disse er kvalifiserte til å utøve dem. Det finnes en rekke systemer som passer på, og hele tiden reviderer utdanningene, men problemet er at forslag til endringer ikke blir tilstrekkelig finansiert. Institusjonene får ofte ikke nok midler til å kunne gjøre nødvendige endringer, eller utvikle utdanningene både gjennom kvalitetssikringsarbeid og forskning, slik at de er tilpasset de utfordringer som finnes i samfunnet. De har heller ingen midler å flytte, da institusjonenes økonomi allerede er svak.

ØKONOMISKE KUTT

Jens Stoltenberg annonserte på Kontaktkonferansen for universitets- og høgskolesektoren for noen uker siden at det vil bli trangere tider, og at «det nå er sektorens tur til å gi tilbake» etter at staten «lenge har gitt mye». Dette viser en uheldig utvikling, og tyder på at staten ikke er villig til å ta det ansvaret de har for høgere utdanning. Finanskrise og dårligere tider møtes mye bedre med kompetente arbeidstakere med relevant og nødvendig utdanning, enn med kutt i midler til den delen av samfunnet som klarest definerer vår fremtid.

Høgskolene og universitetene prøver etter beste evne å møte utfordringene dårlig økonomi gir, men blir tvunget til å gjøre endringer av rent økonomiske hensyn, heller enn hva som er bra for studiekvaliteten, eller bredden i utdanningene. Dette resulterer i at flere og flere studenter møter et arbeidsliv dårligere forberedt, med svakere faglig kompetanse i forhold til tidligere.

STUDENTERS ROLLE

Her har vi som studenter en svært viktig rolle. Vi blir de som må forhindre at institusjonene kutter i viktige utdanninger, tar inn for mange studenter, eller kutter i viktige deler av undervisningen. Og her har vi en rekke grunnleggende muligheter i systemene.

Universitets- og høgskoleloven legger en rekke svært gode føringer for studenters påvirkning. Vi har rett på å ta del i fagutvalg og uttrykke våre meninger om hvordan fagkvaliteten er. Vi har rett på å opprette studentdemokratier på alle nivåer ved skolen. Vi har rett på å være representert i alle organer og utvalg, til og med i institusjonsstyret, skolens høyeste organ. Det mange ikke vet er at Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion jobber direkte mot regjeringen og Stortinget, og gjør et svært viktig arbeid nasjonalt for studentenes interesser.

STORT ANSVAR

Men med alle rettighetene og mulighetene følger det et stort ansvar. Vi må være de som passer på at svekket økonomi for institusjonene ikke går på bekostning av studentene og vår fremtid, og at de som kommer etter oss i vår utdanning får den kompetansen de trenger! Det kan være nasjonalt, på institusjonen din, eller rett og slett i fagutvalget eller i dialog med foreleseren din: Du har i Norge en helt spesiell mulighet til å engasjere deg og ta dette ansvaret!Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER