Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Unfallenhet i boligpolitikken


De rødgrønne regjeringspartiene har ingen troverdighet når de diskuterer boligpolitikk på markedsliberalismens premisser.

Tekst: JONAS TJELDFLAAT (RØDT UNIVERSITETS- OG HØYSKOLELAG)

Tirsdag 24. august arrangerte Fagforbundet en partipolitisk debatt om studentboliger, og tar man en titt på Norsk Studentorganisasjon (NSO) sin årlige studentboligundersøkelse er det tydelig at en slik debatt er sårt trengt. Studentsamskipnaden i Bergen kan tilby boliger til 12,27 prosent av byens studenter. Resten er overlatt til et uregulert og planløst privat marked hvor bolighaiene i praksis har fått frie tøyler. I tillegg regner Kunnskapsdepartementet med at det innen 2013 vil være 33 000 flere studenter i Norge. Boligmangelen vil med andre ord øke. Hvis bergensstudentene vil ha et akseptabelt boligtilbud må de makte å stille politikerne til veggs nå.

Fagforbundets debatt var, som andre partipolitiske debatter i Bergen, preget av at byrådspartiene og regjeringspartiene gjensidig anklaget hverandre for utilstrekkeligheter. Høyresidens besvergelser om at markedet på egen hånd skal løse boligmangelen, krydret med FpUs forslag om å privatisere SiB og Lånekassen, faller på sin egen urimelighet. Langt farligere er derimot unfallenheten til de rødgrønne. Ved å rette oppmerksomheten mot en enda verre høyrepolitikk kan de rødgrønne tilsløre hvor lite de selv har gjort for å bedre boligsituasjonen for studenter. I Soria Moria 2 har de rødgrønne en målsetting om å bygge 1000 nye studentboliger årlig, noe de klarte å nå i 2009. Det er bedre enn ingenting, men det er langt fra nok til å nå NSO sitt mål om en dekningsgrad på 20 prosent. Hvis vi sammenligner dagens boligpolitikk med den Arbeiderpartet førte på syttitallet, finner man flere eksempler på tiltak som burde vært selvinnlysende for en rødgrønn regjering.

Den gang hadde ikke frittstående borettslag oppløsningsrett, og leiegårder kunne ikke bli omgjort til selveierleiligheter. Det betydde i praksis at deler av leiemarkedet var vernet, og ikke kunne brukes til boligspekulasjon. En rødgrønn regjering burde ikke gå av veien for å innføre denne typen reguleringer igjen. Også prisene i det private leiemarkedet var regulert før. Ved å regne ut hvor mye det kostet å bygge og vedlikeholde en bolig kunne man etablere en rimelig leie, i motsetning til dagens markedspriser som tjener boligeiernes profittbehov. Denne ordningen ble fjernet i 2000 under Stoltenbergs første regjeringsperiode. For en rødgrønn regjering burde det falle naturlig å gjeninnføre denne typen reguleringer. Selvfølgelig må også en del andre tiltak til som krever omfattende bevilgninger i statsbudsjettet hvis man skal få en boligpolitikk lik den som ble ført på syttitallet. Om slike tiltak er økonomisk forsvarlige kan diskuteres. Dette er imidlertid ikke oppe til debatt. I stedet føres diskusjonen rundt bostøtte og marginale bevilgninger til studensamskipnaden, og gjør dermed lite for å utfordre markedsliberalismen som i dag har nærmest fritt spillerom.

Høyresidas nyliberalistiske retorikk gjennomsyrer boligpolitikken vår, eller mangelen på sådan. De rødgrønne har vist liten vilje til å utfordre premissene for diskusjonen, og har derfor liten troverdighet i spørsmålet. Dette er et alvorlig problem for de som kjenner boligmangelen på kroppen. Bergensstudentene har ikke råd til å være like unfallende som de rødgrønne.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LESARBREV